Matlamat Dakwah dan Tarbiah

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing

Matlamat Dakwah dan Tarbiah

Manhaj dakwah yang akan dibincangkan di sini merangkumi seruan beriman kepada ALLAH SWT dan bermatlamat melahirkan golongan mukminin. Manakala manhaj tarbiah pula adalah bermatlamat untuk melahirkan orang-orang yang beramal soleh. Ini kerana iman dan amal soleh adalah dua perkara yang disyaratkan di dalam al-Quran untuk kita mendapat kebaikan, rahmat, pengampunan serta kemenangan di dunia dan akhirat. Ayat-ayat al-Quran yang berkaitan begitu banyak. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ALLAH akan mengurniakan kepada mereka:

1. Rahmat dan kasih sayang.
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah kemenangan yang nyata.” (al-Jatsiyah: 30)

(Maksudnya) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ALLAH yang Maha Pemurah akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang.” (Maryam: 96)

2. Sejahtera dari kebimbangan dan dukacita
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan solat serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. ” (al-Baqarah: 277)

3. Kebahagiaan
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beroleh kebahagiaan yang amat mengembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. ” (ar-Ra’d: 29)

4. Pengampunan dan rezeki serta balasan yang baik
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan beroleh keampunan dan rezeki yang mulia.” (al-Hajj: 50)

(Maksudnya) “Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh sesungguhnya Kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan Kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan – dengan sebaik-baik balasan.” (al-‘Ankabut: 7)

5. Kekuasaan di atas muka bumi
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “ALLAH telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahawa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa (khalifah) di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama (Islam) yang telah diredai-Nya untuk mereka, Dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh)…” (an-Nur : 55 )

6. Pahala yang tidak putus-putus
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus. ” (Fushilat: 8)

7. Mendapat kenikmatan syurga
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai;” (al-Baqarah: 25)

(Maksudnya) “Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. .” (al-Nisa’: 57)

(Maksudnya) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya.” (Hud: 23)

Sekiranya kita memerhatikan di dalam al-Quran, kita akan mendapati begitu banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan janji-janji ALLAH kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh . Sekiranya umat Islam kehilangan kedua-dua sifat ini, maka mereka akan mendapat kehinaan di dunia dan kerugian akhirat. Maka matlamat daripada dakwah dan tarbiah untuk melahirkan umat yang beriman dan beramal soleh merupakan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin.

MANHAJ DAKWAH

1. Takrif Manhaj

Takrif manhaj (minhaj) mengikut bahasa bermakna: jalan yang jelas terang (الطريق الواضح) .
Firman ALLAH SWT:) Maksudnya) “…bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan yang terang..” (Al-Maidah: 48)

Manakala manhaj dari segi istilah bermakna: sejumlah peraturan dan perancangan yang mempunyai objektif untuk melakukan perubahan.

2. Takrif Dakwah

Makna dakwah dari segi bahasa:
دَعَا يَدْعُو دَعْوَةً داعٍ (الداعي) مَدْعُو
دعا إلى عقيدته: بشَّر بها < دعا إلى الإسلام >
Maka dakwah juga dengan makna (النداء) : Seruan atau panggilan.
Dalam bahasa Melayu juga dakwah bermaksud: kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan.

Dakwah yang kita maksudkan ialah: Dakwah kepada ALLAH, firman-Nya:
(Maksudnya) “Katakanlah (Wahai Muhammad): “Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada (agama) ALLAH dengan keterangan dan bukti yang jelas nyata,” (Yusuf; 108)

Yang dimaksudkan dengan dakwah kepada ALLAH ialah seruan kepada agama Islam.
(Maksudnya) “Sesungguhnya agama (yang diredai) disisi ALLAH hanyalah Islam.” (Ali ‘Imran: 19)

(Iaitu) Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada Tuhannya SWT. Maka Islam adalah maudhu’ (isi kandungan) dakwah dan hakikatnya, dan ianya adalah asas pertama bagi dakwah.

Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usul ad-Da’wah telah membahagikan dakwah itu kepada 3 asas atau unsur. Pertama: Maudhu’ dakwah; iaitu Islam. Kedua: Da’ie (pendakwah). Ketiga: Mad’uu (golongan yang ditujukan dakwah). Walau bagaimana pun, melalui kertas kerja ini kita hanya akan membicarakan mengenai dakwah menyeru manusia agar beriman kepada ALLAH.
Kertas kerja yang daif ini cuba untuk mengemukakan secara ringkas satu manhaj dalam berdakwah. Iaitu dakwah menyeru manusia supaya beriman kepada ALLAH. Ianya bukanlah kata pemutus dalam setiap perkara yang diketengahkan cuma sekadar satu suluhan mudah-mudahan ia akan memberi manfaat kepada kita semua.

DAKWAH RASULULLAH SAW

Sesiapa yang melihat manhaj yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwah, dia akan melihat bahawa ia adalah manhaj rabbani daripada al-Quran dengan petunjuk-petunjuk yang bijaksana. Al-Quran telah diturunkan oleh ALLAH SWT iaitu Pencipta Yang Maha Mulia lagi Maha Mengetahui perkara yang baik untuk manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, dalam segala keadaan dan kehidupannya. Firman ALLAH SWT:

(Maksudnya) “Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) ALLAH dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati ALLAH dengan banyak.” (Al-Ahzab: 21)

Rasulullah SAW adalah contoh terbaik untuk dijadikan ikutan oleh kita dalam segala aspek termasuklah manhaj baginda dalam menjalankan dakwah sebagaimana yang dinyatakan di dalam al-Quran dan sunnah. Ketika mana hilangnya manhaj al-Quran dan cara dakwah baginda SAW daripada pentas dakwah, ianya akan menjerumuskan para pendakwah ke dalam permasalahan yang begitu banyak, persengketaan, taksub yang dimurkai dan pertembungan yang ketara di kalangan mereka. Firman ALLAH SWT:

(Maksudnya) “Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan ALLAH, Dengan yang demikian itulah ALLAH perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa.” (al-An’am: 153)

Mereka yang memerhatikan ayat-ayat al-Quran dan sunnah akan mendapati bahawasanya al-Quran menerangkan dengan sejelas-jelasnya manhaj yang sepatutnya kita lalui dalam berdakwah ke jalan ALLAH SWT dengan ikutan yang baik ((أسوة حسنة dan menyampaikan dakwah dengan dalil dan bukti yang jelas dan nyata (السير عَلىَ بَصِيْرَةٍ). Ini merupakan manhaj dakwah yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dakwah baginda. Firman ALLAH SWT:

(Maksudnya) “Katakanlah (Wahai Muhammad): “Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada (agama) ALLAH dengan keterangan dan bukti yang jelas nyata, Maha Suci ALLAH, dan Aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik”. (Yusuf; 108)

Penyampaian dakwah dengan dalil dan bukti yang nyata adalah perintah ALLAH Ta’ala kepada semua pendakwah ke jalan-Nya. Ia tidak khusus kepada sekumpulan manusia tanpa melibatkan kelompok lain kerana dakwah Islam adalah global kepada seluruh manusia. Firman ALLAH SWT:

(Maksudnya) “Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu)..” (Saba’: 28)

(Maksudnya) “Dan tiadalah Kami mengutus engkau, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiya’: 107)

Sabda Rasulullah SAW:
(وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً)
Mafhumnya: …”Seorang Nabi itu diutuskan kepada kaumnya secara khusus dan aku telah diutuskan kepada manusia keseluruhannya. .” Hadis riwayat al-Bukhari

Janji ALLAH Kepada Golongan Mukminin

Sesungguhnya ALLAH SWT telah berjanji kepada golongan mukminin dengan janji-janji yang banyak di dunia ini, di antaranya:

1. Pertolongan menghadapi musuh-musuh mereka
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “..dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman.” (ar-Rum : 47)

2. Mempertahankan (membela) mereka
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Sesungguhnya ALLAH membela orang-orang yang beriman; ” (al-Hajj: 38)

3. Memberikan perlindungan kepada mereka
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “ALLAH Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman..” (al-Baqarah: 257)

4. Hidayah bagi mereka
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “..dan sesungguhnya ALLAH sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus”. (al-Hajj: 54)

5. Tiada penguasaan orang-orang kafir ke atas mereka
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “… dan ALLAH tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman.” (Surah an-Nisa’ : 141 )

6. Pengukuhan mereka dan kekuasaan di atas muka bumi
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “ALLAH menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: khalifah-khalifah yang berkuasa; dan Ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (Islam) yang telah diredai-Nya untuk mereka; dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh)…” (an-Nur : 55 )

7. Rezeki yang baik
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) ” Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi…” (al-A’raf : 96)

8. Kemuliaan
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “… Padahal bagi ALLAH jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi RasulNya serta bagi orang-orang yang beriman.” (al-Munafiqun : 8 )

9. Kehidupan yang baik
Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik;.. ” (al-Nahl : 97 )

Ini adalah sebahagian daripada kemenangan di dunia bagi orang-orang yang beriman, dan inilah yang telah pun terbukti berlaku bagi golongan kita yang terdahulu (salaf) dari kalangan orang-orang yang beriman dan benar.
Sekiranya kita perhatikan keadaan umat Islam pada hari ini, apa yang dijanjikan ALLAH kepada orang-orang yang beriman di dunia tidak berlaku pada mereka. Ini menjadi bukti bahawa iman mereka lemah atau mereka kehilangan banyak sifat-sifat yang berkaitan dengan iman. Maka hilanglah apa yang dijanjikan oleh ALLAH dalam kehidupan mereka di dunia daripada pertolongan, pembelaan, perlindungan, hidayah, kekuasaan, pengukuhan, jaminan tidak berlaku penguasaan orang-orang kafir, rezeki yang baik, kemuliaan dan kehidupan yang baik. Sekiranya keadaan ini berterusan maka mereka akan mendapat kerugian daripada apa yang dijanjikan ALLAH di akhirat sebagaimana mereka telah rugi di dunia. Barangkali dirinya akan mendapat kerugian di neraka jahanam.

Oleh kerana itu, tiada cara lain melainkan mestilah memperkuatkan iman, mensabitkan dan memperbaharuinya dengan menyebarkan ilmu-ilmu berkaitan iman di kalangan kaum muslimin, melaksanakan hukum-hakam agama, para ulama perlu ke hadapan untuk menunaikan kewajipan ini, khususnya bagi mereka yang menyaksikan serangan-serangan anasir ateisme (menolak ketuhanan) terhadap kaum muslimin, derasnya gerakan kristianisasi, sebagaimana mereka menyaksikan tersebarnya perkara-perkara khurafat dan batil yang mana orang-orang yang mendokongnya menisbahkan perkara-perkara tersebut kepada agama.

https://muharikah.wordpress.com/2008/03/31/dakwah-dan-tarbiyah/

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s