MEMBENDUNG KEGIATAN PENGGANAS

 

KOLEKSI GAMBAR-GAMBAR PEMIMPIN DAN PENYOKONG UMNOPAS YANG MENIUP SEMANGAT PERKAUMAN & RASIS, MENYEMARKKAN SEMANGAT KEGANASAN, MENOLAK KEBENARAN DAN SANGGUP MENJADI ANAK DERHAKA DEMI MEMELIHARA ASERTA MENGEJAR PANGKAT.

Oleh: Mukhriz Mat Rus

FENOMENA terrorisme glo­bal adalah satu produk pas­ca modenisme yang menuntut untuk kita menangani dan menghadapinya de­ngan cara yang lebih segar dan ke ha­dapan. Undang-undang jenayah mo­den bukan lagi beroperasi se­telah satu tragedi terrorisme me­ngam­bil tempat tetapi fungsinya dikembangkan dalam usaha-usaha pencegahannya.

Setelah peristiwa 9/11, sarjana undang-undang jenayah dan cegah terrorisme di Barat mula merintis jalan berwacana tentang perkara yang disifatkan kesalahan pelopor (precursor offenses) dalam menghalang tindak tanduk keganasan.

Professor Emeritus Clive Walker, pakar dalam pengajian keadilan jenayah dalam bukunya ‘Terrorism and The Law’ (2011) dengan jelas memerikan bahawa ‘criminal law can allow for prescient intervention before a terrorist crime is completed’.

Negara Eropah seperti United Kingdom yang mengambil pendekatan ‘Prosecution is first, second and third’ dalam menangani suspek pengganas telah menterjemahkan konsep itu dengan menggubal Terrorism Act 2000 yang menjenayahkan kesalahan berkaitan latihan untuk keganasan. Langkah yang hampir serupa diambil oleh Australia dalam Anti-Terrorisme Act 2004.

Pembentangan Rang Undang-Undang di Parlimen bagi meminda Kanun Keseksaan dengan memasukkan Seksyen 130 FA dan 130 FB, serta penambahan pada Seksyen 130JA dan 130JD adalah antara siri langkah kerajaan dalam mengekang aktiviti terrorisme. Undang-undang yang telah dibaca kali pertama di Dewan Rakyat pada sesi yang lepas menjenayahkan kesalahan berkaitan dengan latihan dan pengkaderan untuk tujuan keganasan dan terrorisme.

Seksyen 130FA dalam Rang Undang-Undang bernombor D.R 4/2015 itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 30 tahun dan juga denda bagi sesiapa yang disabitkan untuk kesalahan menerima, bersetuju atau mengatur untuk menerima arahan dan latihan dari mana-mana kumpulan pengganas atau individu yang terlibat atau melakukan persediaan untuk melakukan angkara keganasan.

Sementara itu, pindaan Seksyen 130FB yang diusulkan oleh pihak kerajaan di Parlimen untuk menjadikan kesalahan menghadiri mana-mana tempat yang dijadikan lokasi latihan keganasan sebagai jenayah yang boleh dihukum. Secara umumnya rang undang-undang yang baharu diperkenalkan untuk dibahaskan oleh para penggubal undang-undang adalah berkaitan dengan langkah-langkah mengekang pengkaderan dan latihan terhadap pendokong dan penyokong kumpulan pengganas.

Berbeza dengan pendekatan tahanan pencegahan (preventive detention), tindakan menjenayahkan kesalahan-kesalahan bagi menyekat aktiviti keganasan dilihat lebih menepati prinsip keadilan jenayah (criminal justice). Melalui langkah ini, suspek akan dibicarakan secara biasa dan diberi ruang untuk membela diri di mahkamah. Para suspek ditunaikan hak asasinya untuk diwakili oleh peguam pilihannya.

Maka secara tidak langsung, kaedah ini dapat mengimbangkan antara usaha memelihara keselamatan kolektif dan hak individu yang dijamin perlembagaan. Pendekatan penjenayahan secara asasnya adalah lebih bersifat objektif kepada aksi keganasan itu sendiri tanpa penekanan pada motif agama, ideologi dan politik.

Kumpulan pengganas kini menggiat jalan yang lebih anjal dalam meraih sokongan dan melatih pelapis baharu. Sarjana dan penganalisis terrorisme dan keselamatan antarabangsa dari Filipinan, Rommel C. Banlaoi menyifatkan kebanyakan kumpulan pengganas ini memiliki ‘magnet’ tersendiri dalam menarik minat para belia untuk menyertai mereka.

Antara yang ditawarkan adalah ideologi yang mampu memenuhi rasa kekosongan jiwa dan menjawab makna kewujudan mereka ‘reasons for existence’. Berdasarkan kajian, golongan muda adalah pengguna utama sosial media.

Pindaan Seksyen 130J Kanun Keseksaan memasukkan, antara lain, kesalahan mempromosikan keganasan melalui sosial media. Kita acap kali melihat propaganda yang disiarkan dalam media sosial yang diterbitkan oleh kumpulan militan Negara Islam (IS) tentang pelaksanaan hukuman yang kononnya dituntut Islam dan juga operasi latihan yang dijalankan. Perihal ini mempunyai kesan yang negatif jika dibiarkan.

Kajian tentang radikalisasi kendiri telah menunjukkan bahawa seseorang warganegara boleh menjadi lebih radikal sama ada melalui pendedahan kepada wacana ekstremis secara atas talian atau melalui pengkaderan terus daripada pengganas tempatan dan luar negara.

Biarpun Rang Undang-Undang Pindaan Kanun Keseksaan 2015 ini dimajukan setelah pembentangan Kertas Putih ancaman IS oleh kerajaan, penulis berharap pindaan ini bukan sekadar bersifat undang-undang reaktif terhadap kumpulan pengganas IS semata, tapi juga bertujuan membendung segala tindakan mana-mana kumpulan pengganas tempatan dan serantau.

Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM), Jemaah Islamiyyah (JI) dan organisasi yang berkait dengan al-Qaeda masih memberi ancaman kepada negara hingga kini.

Maka, kecenderungan untuk ‘fight the last war’ wajar dielakkan kerana natijahnya hanya memberi fokus kepada saranan atau kaedah yang diguna pakai oleh satu kumpulan pengganas tertentu sahaja kerana akan menjadikan undang-undang tidak berkesan.

Lantas, dalam memakai Rang Undang-Undang Pindaan Kanun Keseksaan ini, para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara perlu mengikut serta dalam perbahasan dengan memberi buah fikiran dan hujah yang berkualiti agar kelak nanti dapat dimanfaatkan oleh mahkamah dalam memahami kehendak pihak legislatif (legislative intent) dalam menghakimi sesuatu kes.

Selain proses pewartaan, anggota masyarakat kelak perlu diperkenal dan difahamkan mengenai pindaan undang-undang ini bagi membina kesedaran untuk menjauhi aktiviti keganasan sedari awal.

Walaupun undang-undang baharu ini dipercayai mampu memberi impak kepada operasi kumpulan pengganas, namun harus juga kita akur bahawa keganasan atau terrorisme ini tidak hanya dapat dirawat dengan undang-undang semata-mata.

Penglibatan semua anggota masyarakat daripada pelbagai latar belakang, peranan aktif institusi keluarga dalam mengesan bibit-bibit awal terrorisme dan penyuburan budaya dialog lintas agama dan budaya acapkali disebut sebagai antara kaedah-kaedah lain untuk berdepan dengan ancaman terrorisme.

Usaha tuntas bersama secara berterusan perlu digerakkan sehinggalah kita berjaya menyematkan pada hati semua ahli keluarga besar Malaysia bahawa keMalaysiaan itu menyanggahi keganasan.

PENULIS adalah bekas Timbalan Pendakwa Raya dan kini mengkaji tentang undang-undang jenayah dan keganasan

MELAWAN KEGANASAN DENGAN HATI DAN MINDA

img-20161222-wa0011

Disiarkan  di Utusan Malaysia pada 22 Disember 2016

 

1 AMANAT HADI1 HADI SESAT 41 HADI SESAT 11 HADI SESAT 21 HADI SESAT 31 TABUNG MEMALI.1 MEMALI

14 SYUHADA’ MENJADI MANGSA FAHAMAN PAS YANG RASIS

‘Penyelesaiannya bukan bergantung kepada sebesar mana angkatan tentera ditempatkan dalam hutan, tapi terletak pada hati dan minda rakyat’ – Itu adalah terjemahan kata-kata bekas Pesuruhjaya Tinggi Bri­tish di Malaya, Sir Edward Templer ketika berdepan pembe­rontak Komunis di Malaya ketika darurat 1948 hingga 1960.

Pendekatan tersebut acapkali dirujuk sebagai winning hearts and minds atau memenangi hati dan minda, menjadi subjek kajian para sarjana dulu hingga sekarang. Mi­salnya, Riley Sunderland yang menulis Winning the Hearts and Minds of the People: Malaya 1948-1960 (1964) dan Paul Dixon dalam bukunya The British Approach to Counterinsurgency: Hearts and Minds from Malaya to Afghanistan (2012).Pendekatan tersebut turut dihujahkan telah mempengaruhi strategi beberapa negara dalam menangani ancaman keganasan dulu dan kini.

Pendekatan memenangi hati dan minda sering digambarkan sebagai strategi menyeluruh yang melibatkan segenap aspek dan lapisan masyarakat. Ia ­menyentuh aspek sosial, ekonomi dan politik rakyat keseluruhan. Sebagai contoh, tindakan penyusunan semula masyarakat melalui Rancangan Brigs dan usaha menarik masyarakat untuk ikut serta membanteras pengganas Komunis ketika itu.

Pengarah Operasi British di Malaya pada 1954 ­melaporkan bahawa Rancangan Briggs berjaya mengurangkan sera­ngan pengganas. Penubuhan pasukan Home-Guard yang melibatkan penyertaan orang awam dalam memelihara ke­selamatan juga disebut sebagai salah satu faktor. Lantaran itu, pengajaran utama yang boleh kita manfaatkan daripada pendekatan hati dan minda lalu adalah kejayaan melawan keganasan bukan bergantung kepada kekuatan pihak keselamatan semata-mata, tetapi turut ditentukan oleh penglibatan aktif masyarakat. Bagaimanapun, pendekatan hati dan minda tidak wajar dirujuk secara semberono. Beberapa aspek mustahak perlu diberi perhatian dan pe­ngubahsuaian terhadap pendekatan itu amat diperlukan. Penulis garapkan tiga perkara pokok dari aspek sasaran, pelaksana dan pendukung, dan keadaan semasa.

Aspek pertama dari sudut sasaran. Negara ini tidak lagi berdepan dengan pengganas yang sama sifatnya dengan Komunis. Pemberontak Komunis dahulu lebih bersifat tempatan dan matlamat politik nasional. Biarpun mereka didakwa mempunyai kaitan dengan gerakan peringkat antarabangsa, namun keterangan yang ada menunjukkan hubungan itu sangat terhad.

Pengganas yang sedang dihadapi negara kini bersifat antarabangsa. Era internet dan media komunikasi sosial menjadikan pergerakan mereka lebih sukar dibaca dan jaringan mereka menjangkau sempadan negara. Kemun­culan fenomena seumpama pengganas lone-wolf kini pastinya berbeza berbanding proses pengkaderan anggota pemberontak Komunis dulu. Bahkan ada dalam kalangan pengganas sekarang tidak mendapat arahan dan bantuan langsung daripada mana-mana organisasi secara khusus, namun melancarkan tindakan keganasan selari dengan kehendak pengganas antarabangsa. Semua ini menuntut kepada strategi baharu agar segala usaha membanteras berkesan dan bukannya bergurindam di tengah hutan.

Aspek kedua pula dilihat dari perspektif penggerak dan pelaksana agenda membanteras keganasan. Berbanding dulu, pendekatan hati dan minda dipelopori oleh British yang bertungkus lumus mendapatkan sokongan penduduk untuk terus kekal di Tanah Melayu. Jadi, usaha hati dan minda juga bertindak sebagai saranan untuk membungkam segala tindakan anti-kolonial yang timbul dalam negara. British ketika itu perlu memastikan Komunis tidak meraih sokongan majoriti penduduk untuk bangun menentangnya.

Berbanding hari ini, pihak kerajaan adalah pendukung utama rencana melawan keganasan yang dipilih rakyat melalui pilihan raya. Perbezaan pandangan kalangan anggota masyarakat tentang kaedah terbaik menghadapi ke­ganasan adalah satu lumrah, namun setiap rakyat pasti bersetuju bahawa fenomena keganasan ini perlu diben­dung. Maka kepelbagaian pandangan itu wajar dilihat sebagai kelebihan dalam merumus strategi melawan keganasan yang lebih tuntas dan komprehensif.

Aspek ketiga adalah perubahan zaman. Pendekatan hati dan minda yang direncanakan dulu semasa tempoh darurat dan berlatarbelakangkan konflik bersenjata. Perkara ini ter­nyata mempengaruhi tindak balas pihak berkuasa ketika itu. Dixon merekodkan, antara 1957 hingga 1957, seramai 34,000 orang ditahan tanpa bicara lebih 28 hari. Bahkan hukuman secara kolektif juga dijatuhkan ketika itu. Jeneral Tampler pernah mengarahkan sekolah ditutup, beras dicatu, perintah berkurung 22 jam sehari ke atas penduduk di Tanjung Malim selepas 12 pegawai kerajaan dibunuh Komunis.

Namun darurat telah lama tamat. Suasana politik, sosial dan ekonomi negara telah berubah. Bahkan sebahagian undang-undang yang digubal ketika darurat juga telah dimansuhkan seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri (1960) dan Ordinan-Ordinan Darurat. Pastinya perkembangan perlu di­terjemahkan ke dalam agenda melawan keganasan negara. Segala tindakan perlu selaras dengan nilai-nilai dan hak-hak madani yang dijamin Perlembagaan dan undang-undang antarabangsa. Contohnya, Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) no. 1456 (2003) mengkehendaki setiap negara ahlinya memastikan segala langkah melawan keganasan mestilah selari dengan tuntutan undang-undang antarabangsa.

Dalam usaha memperkemaskan usaha melawan ­keganasan ini, dua cadangan ke arah pembaikan di Malaysia dikemukakan di sini. Pertama, penulis mencadangkan penubuhan majlis perundingan kebangsaan melawan keganasan yang melibatkan wakil kelompok masyarakat, terma­suklah pendidik, ahli akademik, ilmuwan agama, pengamal undang-undang dan pemimpin komuniti dan belia. Badan ini mampu menawarkan pandangan-pandangan bermanfaat buat kerajaan dari perspektif berbeza dalam merumuskan sebuah gagasan ‘Hati dan Minda’ yang baharu.

Kedua, pada hemat penulis, satu dokumen rangka tindak yang jelas tentang pendekatan negara mengatasi keganasan amat wajar dikeluarkan. Dokumen itu mampu menjadi rujukan kepada bukan sahaja kepada jentera kerajaan dan pihak berkuasa, tapi memudahkan ahli masyarakat untuk turut sama membanteras keganasan. Pandangan balas masyarakat daripada pelbagai pihak termasuk pakar keselamatan dan ahli akademik, sedikit sebanyak dapat membantu kerajaan menilai pendekatan dari semasa ke semasa.

Kita disaran untuk belajar daripada sejarah, bukan hidup dalam sejarah. Pendekatan hati dan minda dahulu telah membuahkan hasilnya dalam beberapa aspek, namun tiada jaminan bahawa ia berkesan sepanjang zaman. Daripada sejarah, kita pelajari bahawa muafakat antara pemimpin dan masyarakat adalah teras kejayaan.

PENULIS ialah bekas Timbalan Pendakwa Raya dan kini berkhidmat di Pusat Pengajian Undang-undang, Universiti Utara Malaysia (UUM)

https://wordpress.com/read/blogs/102899431/posts/356

MELAWAN KEGANASAN MELANGKAUI PERBALAHAN SEKTARIAN DAN IDEOLOGI

13023518_1213025018722481_1921605834_n

Disiarkan dengan suntingan di Utusan Malaysia pada 7 Mac 2016 bertajuk, ‘Jangan Berbalah Tentang Keganasan’

1 HADI SESAT 41 AMANAT HADI1 HADI SESAT 21 HADI SESAT 11 HADI SESAT 31 TABUNG MEMALI.1 MEMALI

GAMBAR PERISTIWA MEMALI YANG MEMBUKTIKAN PAS PENGGANAS.

Oleh : Mukhriz Mat Rus 

Wujud kecenderungan beberapa pihak kebelakangan ini untuk menuding jari secara umum kepada beberapa kumpulan minoriti tertentu dalam usaha melawan keganasan. Adalah amat mustahak untuk strategi melawan terorisme direncanakan melangkaui perbezaan fahaman agama dan pertelingkahan sektarian yang telah wujud zaman berzaman. Kenapa usaha lawan keganasan perlu mengelak dari menyasarkan kepada kelompok tertentu sahaja? Lima sebab utama ingin penulis kongsikan.

Pertamanya, fenomena terrorisme pada hakikatnya telah hadir dalam pelbagai bentuk dan sejarah telah merekodkan bahawa definisi kalimah ‘pengganas’ tidak pernah terhad kepada golongan tertentu. Tindakan keganasan itu dilancarkan oleh pelbagai kelompok manusia dari pelbagai latar belakang, ras, fahaman agama dan ideologi.

Golongan anarkis, pejuang anti-penjajahan dan komunisme pernah suatu ketika ditanggapi sebagai pengganas. Mutakhir ini pula, golongan pelampau agama terlibat dalam beberapa siri keganasan serata dunia. Sarjana David Rapoport menyifatkan era ini sebagai ‘religious wave’ dan menyenaraikan beberapa insiden yang melibatkan tindakan keganasan yang didorong oleh pemahaman agama yang melampau. Sebagai contoh, siri keganasan oleh rangkaian kumpulan Al-Qaeda, serangan pengganas Yahudi di Masjid Ibrahim dan pembunuhan Perdana Menteri Israel di negara itu, serangan gas sarin oleh kumpulan Aum Shinrikyo di Tokyo dan tindakan golongan pelampau agama di Myanmar.

Di samping itu, para pengkaji terrorisme turut merumuskan bahawa ‘pengganas’ boleh wujud dalam pelbagai wajah termasuklah sebagai sebuah negara, yakni bukan sahaja sebagai individu atau kumpulan manusia. Pandangan ini senada dengan penulisan Aristotle ketika menerangkan tentang kerajaan yang menggunakan jalan keganasan terhadap rakyatnya atau negara lain secara kejam. Kini pemerhatian turut dihalakan kepada aksi terrorisme yang dilakukan oleh badan korporat atau perusahaan kepada orang awam dan alam sekitar. Maka, adalah sangat dangkal jika usaha melawan terrorisme itu berlegar pada kumpulan kecil yang difikirkan berpotensi menjadi pengganas.

Sebab yang kedua, sejarah keganasan di Malaysia juga bersifat beragam bentuk dan pelbagai rupa. Kita pernah berhadapan ancaman pengganas komunis, tindakan mengejut kumpulan al-Maunah dan juga kumpulan pengganas di Lahad Datu. Mereka ini ternyata bukan dari aliran berfahaman Salafi atau pun Syiah yang sering dimomokkan bersifat melampau. Penulis tidak menafikan bahawa ancaman terrorisme peringkat global turut mempengaruhi suasana di Malaysia. Tapi faktor setempat juga tidak wajar diabaikan sewenang-wenangnya. Tiada kesimpulan mudah yang dapat dirumuskan dalam fenomena terrorisme yang sangat anjal sifatnya ini. Maka, strategi melawan terrorisme perlu melihat melalui kerangka yang besar dan bukan terperangkap dalam perbalahan sektarian dalam agama yang tak berkesudahan debatnya.

Ketiga, usaha melawan terorisme perlu bersifat objektif berdasarkan kerangka yang sah. Kent Roach seorang sarjana undang-undang keganasan antarabangsa mengenalpasti bahawa undang-undang terorisme di Malaysia ditentukan bersandarkan perbuatan kegansan yang dilakukan itu, tanpa membataskan definisi ideologi atau fahaman yang dianuti pengganas. Seksyen 130B (1) Kanun Keseksaan memberikan definisi yang jelas bahawa pengganas adalah golongan yang melakukan atau cuba melakukan perbuatan pengganas. Perbuatan pengganas pula dihuraikan dengan lebih terinci dalam Seksyen 130B(3).

Sememangnya terdapat beberapa kumpulan yang dikenalpasti dan diwartakan sebagai kumpulan pengganas samada di Malaysia atau agensi antarabangsa, tetapi tindakan tersebut dibuat secara spesifik dan bukannya secara umum berdasarkan aliran pemikiran. Misalnya dalam usaha menyekat penggubahan wang haram dan pembiayaan keganasan terhadap kumpulan-kumpulan tertentu. Maka, tindakan melawan keganasan yang menyasarkan mana-mana komuniti seperti komuniti Salafi dan Syiah yang wujud di Malaysia adalah dilihat tidak sejajar dengan kehendak undang-undang berkaitan terrorisme itu sendiri. Agensi yang dipertanggungjawab membasmi terrorisme perlu menonjolkan sikap neutral dan professional, tanpa ada prejudis terhadap mana-mana komuniti.

Manakala sebab yang keempat pula, strategi melawan terrorisme yang ditala kepada komuniti tertentu secara cuai akan hanya memakan diri. Tindakan sedemikian bukan hanya membantut usaha mengajak rakyat bersama-sama membendung keganasan bahkan hanya membangkitkan lebih ramai seteru dan penentang. Tindakan melawan keganasan yang menyeluruh dan holistik bukan hanya bergantung sepenuhnya kepada peruntukan undang-undang dan kecekapan pihak berkuasa semata-mata, tetapi juga mendambakan kepada penglibatan anggota masyarakat secara kolektif dan inklusif. Pendekatan berteraskan masyarakat ‘society-based’ dalam menentang terrorisme telah banyak mendatangkan hasil di seluruh dunia terutamanya dalam berhadapan dengan pengganas solo (lone-wolf terrorist). Oleh demikian, langkah melawan terrorisme tidak sepatutnya dipergunakan untuk menghentam mana-mana aliran kefahaman yang telah dipegang bukan sahaja di Malaysia, tapi di peringkat dunia.

Perkara mustahak yang perlu diperhatikan dalam tindakan melawan terrorisme adalah apakah faktor yang mendorong sesorang itu menyertai kumpulan pengganas, sedangkan teman-temannya yang berpegang kepada ajaran yang sama menjauhi atau mengutuk keganasan. Misalnya, ajaran Salafi telah lama berakar di Malaysia sejak zaman kebangkitan perjuangan Kaum Muda di serata tanah air. Persoalan yang perlu dipertanyakan, berapa ramai di kalangan mereka yang menyertai kumpulan pengganas, dan berapa ramai pula yang mengutuk keganasan? Bahkan jika diamati, kedapatan dari kalangan mereka yang bergiat aktif dalam demokrasi. Pendekatan yang sama juga wajib diambil terhadap dalam komuniti minoriti yang lain. Pengalaman negara barat yang acapkali mengambil tindakan serkap jarang terhadap komuniti Muslim di sana ternyata tidak memberi kesan yang efektif dan bahkan mengundang kritikan daripada pelbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia.

Seterusnya sebab yang kelima, usaha melawan terrorisme melalui pendekatan agama sewajarnya bersifat merawat dan bukannnya mengeruhkan keadaan yang ada. Seorang tokoh ilmuan Islam Syakh Bin Bayyah menasihatkan semua pihak untuk menyelamatkan ‘bahtera kemanusiaan’ yang sedang terbakar. Setiap individu yang tampil membawa air untuk memadam api perlu diraikan.

Penetapan fatwa atau hukum agama terhadap sesuatu kumpulan pengganas tidak harus terhenti di situ sahaja. Usaha melawan terrorisme atau pemahaman pelampau dalam agama perlu meletakkan matlamat ke arah pemulihan dan mengajak mangsa yang terpengaruh itu kembali ke sisi masyarakat. Penulis pernah bersemuka dengan Fadel Soliman, seorang tokoh agama di United Kingdom yang giat terlibat dalam program pemulihan belia yang dipengaruhi golongan pengganas, beliau menyarankan agar para agamawan lebih mengutamakan matlamat untuk memujuk dan menguatkan daya tahan anak-anak muda dari mudah dihasut dakyah kumpulan pengganas agama. Tindakan menghukum semata atau mencela akan hanya menjauhkan mereka dan mengabsahkan naratif yang dijaja oleh kumpulan tersebut. Namun, cukup malang sekali sekiranya golongan cendekiwan agama yang terlibat dalam usaha melawan keganasan ini dilihat cenderung meniupkan api kebencian berbanding penerangan bersandar tradisi ilmu. Tindakan ini tidak ubah kumpulan pengganas agama yang mengambil pendekatan ‘takfir’ pada mereka yang tidak sealiran. Dua kali lima nampaknya.

Bukanlah menjadi hasrat penulis menafikan keperluan untuk memahami sifat, bentuk ideologi, struktur organisasi dan ancaman yang datang dari kumpulan pengganas tertentu dalam melaksanakan strategi menentang terrorisme. Ramai pengkaji terrorisme akur bahawa kita perlu mampu berfikir sebagaimana pengganas dalam usaha membenteras ancaman mereka. Namun, ia tidak bermakna kita perlu bertindak seperti mereka. Hakikatnya, pengganas telah mengecap kemenangan tatkala kita bertindakbalas di luar prinsip keadilan dan norma kemanusiaan dalam memerangi mereka. Martin Luther King Jr telah memerikan, “Kegelapan tidak mampu menewaskan kegelapan, tapi hanya cahaya yang mampu mengubahnya”.

 

PENULIS ialah tenaga akademik Universiti Utara Malaysia yang kini sedang mengkaji tentang undang-undang terrorisme di United Kingdom. Pernah berkhidmat di Jabatan Peguam Negara (2008-2015) sebagai Timbalan Pendakwa Raya

https://wordpress.com/read/blogs/102899431/posts/287

BAHAYA GUBAL UNDANG-UNDANG IKUT PERSEPSI

Disiarkan dalam Berita Harian pada 23 Januari 2019

50734534_113075796447327_192927847877181440_n

1 HADI SESAT 41 TABUNG MEMALI.1 MEMALI1 HADI SESAT 1

1 AMANAT HADI

1 HADI SESAT 3

DALAM era Malaysia Baharu, usaha menyemak dan memperkenalkan undang-undang baharu giat dijalankan sebagai satu bentuk upaya positif, namun bahaya undang-undang digubal secara melulu perlu sentiasa diingatkan.

Secara dasar, undang-undang perlu memenuhi keperluan dan mencerminkan keadaan semasa sesebuah negara. Maka, ia sentiasa disemak, ditambah baik atau dimansuh.

Hakikatnya, undang-undang lapuk bukan sahaja tidak berkesan dalam menyelesaikan masalah dihadapi, tetapi boleh membuka ruang untuk disalah guna.

Penggubalan undang-undang baharu perlu dilakukan secara teliti, berteraskan kajian terperinci dan membabitkan pihak berkaitan termasuk anggota masyarakat.

Undang-undang dirumus secara gopoh boleh memburukkan keadaan. Ramai sarjana melabelkan undang-undang sebegini sebagai reactive legislation atau reactionary law. Saya pula lebih suka merujuk undang-undang itu sebagai ‘undang-undang semberono’.

Undang-undang sebegini digubal secara tergesa-gesa atas sebab atau peristiwa tertentu, tanpa penyelidikan mendalam dan maklumat mencukupi. Akta Anti-Berita Tidak Benar 2018 yang kini dalam proses pemansuhan adalah contoh undang-undang sebegitu.

Beberapa faktor utama mempengaruhi terhasilnya undang-undang semberono. Pertama kecenderungan masyarakat melihat sesuatu fenomena sebagai benda baharu serta tiada pertalian langsung dengan apa yang berlaku pada masa lalu. Lantas, formula baharu dilihat perlu untuk menangani masalah itu.

Hal ini dapat dilihat dengan ketara dalam undang-undang melawan terrorisme atau kepengganasan di serata dunia hari ini. Kepengganasan dinilai asing, baharu serta sukar difahami, sedangkan ia wujud zaman berzaman dalam bentuk dan wajah berbeza.

Faktor penghasilan undang-undang

Dalam konteks Malaysia, pengalaman berdepan pejuang komunis juga satu bentuk kepengganasan bagi British. Malah, jika pembunuhan Gabenor Sarawak, Duncan Stewart, di khalayak berlaku hari ini, pasti ia dianggap tindakan kepengganasan.

Faktor kedua penggubalan undang-undang semberono lazimnya dirundung emosi dan sentimen. Keadaan ini lebih merumitkan pada zaman media sosial apabila sesuatu maklumat atau berita tidak berwibawa mudah tular. Contohnya mengenai peningkatan jenayah.

Cerita, gambar dan video ngeri kejadian jenayah berlegar di media sosial. Ada sebahagiannya bukan kejadian baharu, tetapi dikitar semula. Dalam keadaan begini, telahan bahawa jenayah kian meningkat diperkuatkan.

Dengan emosi yang rentan untuk bertindak balas di luar rasional, akan ada yang bangun mendesak kerajaan menggubal undang-undang baharu, sedangkan tidak semua yang terpamer di media sosial selari dengan kenyataan sebenar.

Peningkatan jenayah secara drastik jarang disokong statistik. Tambahan pula dalam membaca statistik jenayah, banyak perkara perlu diberi perhatian. Malang sekali, undang-undang semberono lazimnya tidak dibina atas keterangan dan statistik, tetapi semata-mata apa disajikan di media.

Faktor ketiga terhasil undang-undang semberono bersangkut faktor kedua tadi. Apabila masyarakat mula kaget dengan keadaan yang dilihat kian meruncing, pemimpin kerajaan dan penggubal undang-undang perlu menunjukkan mereka peka dan mendengar rintihan rakyat.

Tambahan pula para penggubal undang-undang rata-rata adalah politikus yang perlukan sokongan rakyat untuk terus kekal, maka perlu dipamerkan kepada rakyat bahawa mereka bertindak.

Satu daripada cara popular adalah dengan membentangkan undang-undang baharu, sedangkan adakalanya undang-undang sedia ada memadai. Lebih malang jika undang-undang sedia ada pun tidak pernah diguna atau diuji keberkesanannya. Dakwaan bahawa undang-undang tidak cukup adalah tidak masuk akal.

Terdapat tiga kelemahan atau risiko dalam undang-undang semberono. Pertama, undang-undang sebegini tidak efektif, malah adakalanya memburukkan keadaan.

Kedua, undang-undang sembrono lazimnya bertindak balas terhadap suatu masalah sosial secara berlebihan dan tidak berkadaran. Sebagai contoh, peruntukan membenarkan hukuman melampau yang tidak mencerminkan perlakuan jenayah yang dilakukan.

Ketiga, disebabkan kekurangan masa, penggubal undang-undang cenderung mengambil jalan mudah dengan meniru undang-undang negara lain. Benar, ada kebaikannya mengambil contoh dari negara lain, mengambil kira sebahagian undang-undang di negara maju selari dengan tuntutan undang-undang antarabangsa.

Perlu babit banyak pihak

Bagaimanapun keberkesanannya di sana belum tentu menjanjikan natijah sama di sini. Sesuatu undang-undang semestinya diolah berteraskan nilai budaya dan sosial tempatan. Maka dicadangkan agar proses penggubalan undang-undang dibuat secara terangkum dengan membabitkan banyak pihak.

Pihak berkuasa pula sewajarnya telus dan bersedia menyusun dan berkongsi data. Kecenderungan mengekalkan status quo atau tradisi perlu dihindari.

Ketidakberkesanan suatu undang-undang boleh jadi bukan disebabkan undang-undang itu sendiri, tetapi akibat peraturan tambahan serta kaedah penguatkuasaan sebelum ini.

Pihak penyelidik di universiti wajib dilibatkan bersama dalam proses ini. Kerjasama erat dan profesional antara semua pihak amat mustahak. Pada peringkat ini juga, proses pengumpulan data penting dan wajar dipermudahkan, termasuk dengan mengurangkan kerenah birokrasi.

Malaysia Baharu menuntut wakil rakyat memainkan peranan lebih aktif dan efektif dalam penggubalan undang-undang. Malah itulah fungsi utama mereka sebagaimana digariskan Perlembagaan Persekutuan.

Perbahasan bermutu dan berdasarkan penyelidikan jitu dapat menangani undang-undang semberono. Namun, dalam menuju ke Parlimen, kerjasama padu dan sumbang saran ahli masyarakat cukup penting dan bermakna, kerana proses menggubal undang-undang rumit dan renyah.

Bak kata Bapa Penyatuan Jerman, Otto von Bismarck, ‘Undang-undang umpama sosej (Jerman). Lebih baik jangan lihat bagaimana ia dibuat’.

Penulis merupakan Bekas Timbalan Pendakwa Raya, Pensyarah Pusat Pengajian Undang-Undang, Universiti Utara Malaysia (UUM).

https://wordpress.com/read/blogs/102899431/posts/614

 

KANUN DITALA RAMBANG SUKAR LAWAN TERRORISME

_20170420_174419

Disiarkan dengan suntingan oleh Berita Harian bertarikh 19 April 2017.

1 HADI SESAT 41 AMANAT HADI1 MEMALI1 TABUNG MEMALI.1 POLIS MATI DI MEMALI

KEGANASAN DI MEMALI YANG MENGORBANKAN 4 ANGGOTA POLIS.

Terorisme hakikatnya bukanlah ancaman keselamatan baru bagi kebanyakan negara, termasuk Malaysia. Namun sifat dan bentuknya yang beragam menjadikan fenomena keganasan kini sukar difahami dan dibasmi. Serangan bersendirian tanpa berbekalkan senjata berat di kota London baru-baru ini misalnya, menunjukkan betapa jenayah sebegitu dengan mudah dilancarkan di mana-mana dan oleh siapa-siapa sahaja.

Usaha melawan keganasan memerlukan strategi menyeluruh mencakupi semua lapangan. Pemerkasaan undang-undang adalah salah satu dari upaya melawan keganasan. Undang-undang khas anti-terrorisme dan peruntukan tambahan dalam kanun sediada dibuat bukan sahaja bertujuan untuk menghukum pengganas yang telah melakukan keganasan, namun juga bermatlamat untuk mencegah insiden keganasan berlaku.

Undang-undang baru anti-keganasan digubal bertujuan untuk membasmi kegiatan-kegiatan yang boleh mendorong atau memudahkan aktiviti keganasan. Contohnya, perbuatan memberi sokongan material atau moral kepada kumpulan pengganas dan perbuatan keganasan, dan tindakan menyembunyi maklumat berkaitan tindakan keganasan. Perbuatan jenayah sebegini dikenali para pengkaji undang-undang keganasan sebagai ‘precursor offences’ atau kesalahan-kesalahan pendahulu. Termasuk dalam ketegori ini juga adalah kesalahan memiliki bahan yang berkait dengan keganasan.

Pengharaman Bahan Berkaitan Keganasan

Matlamat pengharaman bahan berkait dengan keganasan dapat difahami melalui beberapa aspek. Pertama, tindakan tersebut bersifat pencegahan bagi menghalang berlakunya insiden keganasan sedari awal yang terdaya. Kedua, tindakan ini sebagai tindakbalas terhadap fenomena terrorisme yang kian berleluasa. Pendekatan sebegini bukanlah asing di negara kitn, bahkan dapat dilihat dalam usaha menanggani jenayah-jenayah lain. Misalnya, seseorang boleh didakwa dan dihukum jika didapati memiliki alatan untuk memproses candu, atau pekakasan untuk memecah rumah.

Pada tahun 2015, parlimen telah meluluskan pindaan terhadap Kanun Keseksaan dengan memasukkan Seksyen 130JB. Peruntukkan itu menjadikan pemilikan bahan yang berkait dengan pengganas atau perbuatan keganasan sebagai satu kesalahan jenayah yang boleh dihukum pemenjaraan selama tidak lebih tujuh tahun atau denda. Secara ringkas, bahan terlarang boleh dibahagi kepada dua kategori. Pertama, sebarang bahan samada dalam bentuk cetakan, rakaman visual, bendera dan simbol yang berkait dengan kumpulan pengganas. Misalnya, beberapa orang individu telah didakwa di mahkamah kerana memiliki risalah-risalah yang dikeluarkan oleh kumpulan pengganas Islamic State atau Daesh. Kategori kedua pula adalah memiliki objek yang berkait dengan perbuatan keganasan, samada bagi tujuan persiapan, perancangan atau latihan. Contohnya, memiliki bahan kimia atau buku panduan membuat bahan letupan.

Undang-undang berhubung milikan bahan keganasan ini mirip undang-undang yang ada di United Kingdom dan Australia. Namun terdapat juga beberapa perbezaan yang ketara. Seksyen 57 dan 58 Terrorism Act 2000 United Kingdom memberi penekaan kuat terhadap hubungkait bahan-bahan tersebut dengan perbuatan keganasan. Dalam satu kes di sana, R v G& J (2009), mahkamah telah memutuskan milikan bahan berkaitan kumpulan atau ideologi pengganas semata-mata tanpa sebarang tujuan untuk melancarkan tindakan keganasan bukanlah satu jenayah.

Dua Cadangan Penambahbaikan

Sebagaimana undang-undang lain, undang-undang berhubung milikan bahan keganasan di Malaysia pastinya wajar disemak dari masa ke semasa demi memastikan ia berfungsi secara adil dan efektif. Dua syor yang ingin penulis utarakan di sini.

Saranan pertama, seksyen 130JB nampaknya tidak menyatakan tentang elemen ‘mens rea’ atau niat untuk melakukan jenayah. Hal ini memberi gambaran seolah memiliki bahan berkait keganasan adalah jenayah berliabiliti mutlak. Lantas, siapa sahaja yang ditahan memiliki bahan keganasan boleh disabitkan kesalahan di mahkamah, biarpun tidak mengetahui perihal atau perkaitan bahan tersebut dengan tindakan dan kumpulan pengganas. Walaupun mahkamah memiliki kuasa memberi tafsiran yang lebih baik dalamisu ini, undang-undang sewajarnya menyatakan dengan jelas perihal satu kesalahan demi kelancaran proses pengadilan. Dalam Siti Noor Aishah Atam, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi telah bertindak proaktif dengan merujukan kepada gugusan kes-kes milikan dadah dan memutuskan bahawa tertuduh perlu dibuktikan mempunyai kawalan dan juga pengetahuan.

Ketiadaan elemen niat dalam peruntukan ini turut pernah dibangkitkan di Dewan Rakyat semasa proses penggubalan undang-undang ini duhulu. Yang Berhormat Timbalan Menteri yang bertanggungjawab membentangkan undang-undang tersebut di parlimen telah memberi jaminan bahawa hal ini akan dirujuk semula kepada Yang Berbahagian Tan Sri Peguam Negara. Sebagai perbandingan, undang-undang Australia menyatakan dengan jelas bahawa seseorang hanya boleh disabitkan sekiranya terbukti dia mengetahui perkaitan bahan tersebut dengan tindakan keganasan. Niat adalah unsur mustahak dalam undang-undang jenayah, dan ‘animus possidendi’ adalah prinsip ampuh dalam Common Law. Dalam zaman media sosial dan whatsapp ini, kadang kala tanpa sedar imej seperti bendera kumpulan pengganas ‘Islamic State’ tersimpan dalam telefon bimbit kita.

Cadangan kedua adalah untuk memasukkan penyataan pengecualian secara terang terhadap golongan tertentu atau pemilikan bagi tujuan-tujuan yang sah di sisi undang-undang. Banyak contoh terdapat dalam undang-undang sediada yang jelas menyatakan bahawa sabitan dan hukuman tidak boleh dikenakan ke atas seseorang yang mempunyai alasan yang sah atau munasabah untuk memiliki suatu bahan. Misalnya, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952 memberi pengecualian sekiranya seseorang itu memiliki bahan terlarang dengan kebenaran pihak yang berotoriti atau untuk tujuan yang sah di sisi undang-undang. Perkara ini amat penting bagi memastikan usaha membenteras dapat dituju tepat pada sasarannya dan tidak berlaku pembaziran tenaga dan kos. Di samping itu, golongan seperti para pengkaji terorisme, wartawan dan orang awam yang terlibat dengan usaha melawan terrorisme juga terdedah kepada risiko dituduh melakukan kesalahan jenayah ini. Situasi ini dilihat merugikan negara memandangkan perencanaan melawan terrorisme secara holistik menuntut kepakaran dan penglibatan pelbagai pihak, termasuklah golongan-golongan yang dinyatakan tadi. Undang-undang yang tidak jelas dan bersifat rambang menjadikan mereka lebih berhati-hati, bahkan lebih malang lagi jika mereka terus menjauhkan diri dari turut serta membasmi keganasan.

Undang-undang jenayah yang bersifat pencegahan amat mustahak dalam membenteras keganasan dari peringkat awal. Penggubalan undang-undang jenayah yang jelas amat perlu bagi memastikan penguatkuasaan dan pelaksaannya berkesan, telus dan adil. Undang-undang yang ditala rambang tanpa membidik pada sasaran yang sebenar akan hanya membuka ruang manipulasi kepada pihak-pihak tertentu, termasuklah golongan pengganas. Maka pembaikan dari masa ke masa diperlukan agar usaha melawan terorisme tidak menjadi sia-sia atau mendatangkan lebih mudarat bak kata dua pepatah Melayu; menohok lembing ke semak, menjual bedil kepada lawan.

https://wordpress.com/read/blogs/102899431/posts/399

MENGHERET PENGGANAS KE MUKA PENGADILAN

cs3_0v0xyaaqfz2

Disiarkan  di Utusan Malaysia pada 21 September 2016

1 TABUNG MEMALI.1 MEMALI1 AMANAT HADI

USAHA membanteras keganasan atau terrorisme menuntut kepada strategi yang menyeluruh melibatkan pelbagai upaya dari segenap segi. Selalunya, mana-mana kerajaan di dunia ini mengambil beberapa pendekatan termasuk tindak balas reaktif terhadap peristiwa terrorisme yang berlaku di negara sendiri atau memperkenalkan undang-undang baharu berdasarkan kaedah ‘trial and error’ dalam berhadapan fenomena berwajah baharu ini.

Barangkali bagi negara kita, pengalaman berdepan dengan pengganas komunis suatu ketika dulu wajar dimanfaatkan dalam merencana strategi membanteras terrorisme secara komprehensif. Satu kaedah yang lazim diguna pakai kebanyakan negara bagi melawan terrorisme adalah menggunakan undang-undang jenayah dan sistem pengadilan­nya yang sedia ada dalam struktur perundangan masing-masing.

Di United Kingdom misalnya, pendekatan yang dinamakan ‘Polisi Berasaskan Pendakwaan’ (Prosecution-based Policy) sudah lama menjadi teras kepada strategi membanteras keganas­an. Polisi ini dikatakan sebagai pendekatan yang lebih rasional dalam mengimbangi kepen­tingan keselamatan negara dan hak-hak peribadi warganegara. Polisi sebegini secara dasarnya jauh berbeza dengan pendekatan ‘war on terror’ yang digagaskan Amerika Syarikat, iaitu melayani suspek pengganas sebagai musuh perang. Contoh jelas, penahanan di Teluk Guantanamo tanpa bi­cara.

Saranan menggunakan undang-undang jenayah dalam melawan, membendung dan mencegah aktiviti-aktiviti berkait keganasan turut dipelopori oleh badan-badan antarabangsa termasuklah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Semua negara digesa untuk menjenayahkan (to criminalise) perbuatan-perbuatan tertentu bagi tujuan mengekang tindakan keganasan, termasuklah perbuatan memberi sokongan fizikal dan kewangan kepada kumpulan pengganas.

Dalam konteks rantau ini, negara-negara ASEAN telah menandatangani Konvensyen Tentang Pembanterasan Terrorisme (2007) bersepakat membawa mereka yang membiayai, merancang, menyediakan atau melaksanakan kegiatan keganasan ke muka pengadilan.

Selari dengan perkembangan di peringkat antarabangsa itu, Malaysia dilihat mula mengoptimumkan penggunaan wadah keadilan jenayah dalam menghadapi ancaman pengganas. Perihal ini tercermin jelas selepas pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA)(1960) oleh kerajaan. Ini disusuli dengan pindaan Kanun Keseksaan yang menjenayahkan perbuatan-perbuatan berkaitan sokongan dan latihan pengganas.

Ucapan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak ketika membentangkan ‘Kertas Putih Ke Arah Menangani Ancaman Islamic State’ di Parlimen dulu menjelaskan pendekatan kerajaan dalam isu ini.

Beliau berkata: “Dalam menghadapi ancaman ini, telah sampai masanya bagi kerajaan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mengekang pengaruh Daesh. Ini sejajar dengan tindakan negara-negara lain yang mana memperkenalkan dan memperkemaskan undang-undang anti keganasan sebagai jalan utama menangani ancaman pengganas. Sehubungan itu, Kertas Putih itu mencadangkan satu undang-undang baharu yang sesuai digubal untuk membanteras dan mengambil tindakan terhadap rakyat Malaysia yang terlibat dalam aktiviti militan dan kumpulan pengganas. Kerajaan bercadang membentang rang undang-undang ini pada sesi Parlimen akan datang. Selain itu, Kertas Putih ini juga mencadangkan pemerkasaan undang-undang sedia ada seperti Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) atau SOSMA, Akta Pencegahan Jenayah atau POCA dan Kanun Keseksaan, khusus bagi menangani ancaman pengganas dan militan.”

Di sebalik kritikan terhadap pelaksanaannya, pengenalan SOSMA dilihat telah membuka ruang lebih besar kepada suspek-suspek kes berkaitan keganasan dibawa ke mahkamah untuk diadili. Pada awal 2016, dimaklumkan bahawa sejumlah 110 kes di bawah SOSMA didaftarkan bagi tahun 2015 sahaja.

Berbanding zaman penguatkuasaan ISA, hak-hak suspek untuk dibicarakan dan membela diri kini dilihat lebih terjamin. Sebagai satu contoh, pendakwaan suspek bernama Yazid Sufaat. Dia ialah bekas tahanan ISA yang turut disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai individu yang mempunyai kaitan dengan pergerakan pengganas Al-Qaeda berdasarkan Resolusi No. 2161 (2014). Pada awal 2013, dia ditahan di bawah SOSMA dan kemudiannya didakwa di mahkamah bagi kesalahan berkaitan keganasan di bawah Kanun Keseksaan.

Prosiding perbicaraan berlangsung separuh jalan setelah dia mengaku bersalah bagi pertuduhan alternatif yang ditawarkan oleh pendakwaan, susulan representasi yang diutuskan peguam­nya. Situasi begini pastinya agak jarang didapati pada zaman ISA berkuat kuasa.

Kenapa usaha membasmi ke­ganasan melalui sistem pengadilan jenayah wajar diberi keutamaan? Penulis rumuskan hujah yang diutarakan oleh beberapa pakar undang-undang jenayah dan keganasan.

Pertama – Undang-undang jenayah bersifat anjal sebagai usaha pencegahan dan bukan sahaja berguna setelah satu peristiwa keganasan berlaku. Pendakwaan boleh dikenakan ke atas mereka yang menyumbang dana kewang­an atau merekrut ahli baru sebelum berlakunya sesuatu malapetaka.

Kedua – Undang-undang jenayah mampu bertindak secara lebih luas sasarannya, dan bukan hanya tertumpu kepada mana-mana kumpulan berdasarkan ras atau ideologi. Undang-undang jenayah secara asasnya menumpukan kepada perbuatan keganasan itu sendiri. Wajah dan ideologi pengganas silih berganti mengikut peredaran zaman, tapi aksi-aksi keganasan itu tetap sama dan itulah yang akan dihukum. Ancaman terrorisme, bukan hanya terhad kepada jaringan pengganas global, bahkan anasir dari dalam negara.

Ketiga – Tindakan melalui sistem pengadilan di mahkamah ke atas suspek kes berkaitan keganasan dapat menjamin hak-haknya berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan prinsip kedaulatan undang-undang, termasuklah hak untuk perbicaraan yang adil dan diwakili peguam, sebagaimana dalam kes-kes jenayah lain. Anggapan ‘innocent till proven guilty’ (tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah) yang menjadi teras undang-undang jenayah juga terpakai buat suspek kes-kes berkaitan keganasan.

Keempat – proses menjadikan perbuatan berkait terrorisme sebagai kesalahan jenayah dan mendakwa suspek di mahkamah mampu bertindak sebagai satu bentuk‘denunciatory’ (kutukan)terhadap fenomena terrorisme dari pihak negara. Dalam hal ini, undang-undang jenayah bukan sekadar berperanan menghukum, tapi bertindak memberi isyarat kepada masyarakat untuk menjauhkan diri terrorisme.

Tindakan membanteras terrorisme melalui pemerkasaan undang-undang jenayah pastinya bukan sekadar menjalankan pro­ses penggubalan undang-undang khusus untuknya dan menghukum si pesalah. Namun ia adalah satu usaha mencari keseimbangan dalam tindak balas yang praktikal dan adil.

Melawan keganasan perlu efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai perlembagaan, norma-norma antarabangsa dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sebagaimana pesanan bekas Setiausaha Agung PBB, Kofi Annan – “Andai kita musnahkan hak-hak insani dan kedaulatan undang-undang (rule of law) dalam tindak balas terhadap terrorisme, maka ter­nyata mereka (pengganas) sudah berjaya”.

PENULIS ialah calon Ph.D jurusan undang-undang jenayah dan keganasan di University of Leeds, United Kingdom. Beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Pendakwa Raya (2008-2015) dan kini berkhidmat di Universiti Utara Malaysia.

https://wordpress.com/read/blogs/102899431/posts/333

KESALAHAN MENGAGUNGKAN KEGANASAN

70954833_156629098758663_2917524576403456000_n.jpg

1 HADI SESAT 4

PERISTIWA MEMALI MEMBUKTIKAN PAS MENYOKONG KEGANASAN SEHINGGA 4 ANGGOTA POLIS TERBUNUH.

1 POLIS MATI DI MEMALI1 EBIT KAFIR1 AMANAT HADI

Disiarkan dengan suntingan oleh Berita Harian pada 28 September 2019.

Dalam usaha melawan keganasan, banyak negara menjadikan tindakan mengagungkan keganasan (glorifying terrorism act) sebagai satu kesalahan jenayah. Menjenayahkan (criminalising) perbuatan mengagungkan keganasan sering disandarkan kepada Resolusi 1624-2005 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Majlis Keselamatan badan itu menyeru negara-negara ahli untuk menggubal undang-undang melarang sebarang bentuk hasutan bagi melakukan tindakan keganasan.

Seruan Majlis Keselamatan PBB disambut banyak negara. Misalnya di United Kingdom, Terrorism Act 2000 telah dipinda pada 2006 bagi memasukkan perihal mengenai tindakan mengagungkan keganasan. Menurut peruntukan itu, ‘glorification’ atau‘pengagungan’ termasuklah sebarang bentuk pujian, meraikan, dan luahan seumpamanya yang boleh difahami sedemikian.

Bagi Malaysia, Kanun Keseksaan tidak menyebut tindakan mengagungkan (to glorify) keganasan secara literal. Namun seksyen 130G(a) menyatakan dengan jelas bahawa mana-mana orang menghasut atau mempromosi perbuatan jenayah, boleh dihukum penjara sehingga tiga puluh tahun dan didenda jika didapati bersalah. Seksyen 130G(b) pula menyentuh mengenai tindakan mempromosikan keanggotaan kumpulan pengganas.

Selain itu, seksyen 130J Kanun Keseksaan pula menjelaskan tentang kesalahan beri sokongan kepada kumpulan pengganas atau perbuatan keganasan. ‘Sokongan’ itu merangkumi penggunaan media sosial bagi tujuan menyokong atau mempromosi atau menyokong kumpulan pengganas atau perbuatan keganasan.

Secara umumnya di Malaysia, terdapat dua bentuk kesalahan berkaitan mengagungkan keganasan. Pertama, kesalahan menghasut atau menyokong perbuataan keganasan. Penekanan diberi kepada tindakan yang bersifat keganasan, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Kedua, kesalahan mempromosikan kumpulan pengganas, biarpun tidak tidak dikaitkan apa-apa perbuatan keganasan secara khusus.

Mengagungkan Perbuatan Keganasan

Bagi kesalahan mengagungkan tindakan keganasan, kesalahan ini seumpama kesalahan menghasut seseorang melakukan perbuatan jenayah atau kekerasan. Pencegahan sering disebut sebagai rasional utama larangan terhadap tindakan mengagungkan tindakan keganasaan atau kekerasan. Bahkan, prinsip utama undang-undang jenayah adalah untuk membasmi ‘harm’ atau kemudaratan samada kepada nyawa, tubuh badan dan harta. Maka, seorang yang menghasut seseorang untuk membunuh selayak dilihat sebagai subahat dan wajar dihukum.

Justifikasi larangan hasutan bagi melakukan keganasan adalah lebih jelas sekiranya penghasut menyebut secara khusus kekerasan yang diinginkan. Bagaimana pun, kesalahan ini mungkin rumit sekiranya ‘hasutan’ itu berbentuk umum tanpa dikaitkan dengan mana-mana kumpulan pengganas. Sebagai contoh, sekiranya seseorang  yang menyeru serangan di buat ke atas kerajaan yang dipimpin oleh diktator. Begitu juga seseorang yang memuji seorang yang mengebom diri yang menyasarkan tentera penjajah atau ketika dalam keadaan perang. Dalam keadaan sebegitu, pertimbangan moral dan politikal turut wajar diberi perhatian.

Mengangungkan Kumpulan Pengganas

Kesalahan jenis yang kedua adalah mengagungkan kumpulan pengganas. Kesalahan ini melibatkan tindakan memuji atau meraikan kumpulan pengganas tertentu. Maka bagi tujuan pendakwaan di mahkamah, kumpulan tersebut semestinya terlebih dahulu memenuhi kriteria sebagai ‘kumpulan pengganas’ menurut undang-undang.

Dalam konteks Malaysia, ‘kumpulan pengganas’ ditentukan melalui dua kaedah. Pertama, menurut Kanun Keseksaan ‘kumpulan pengganas’ adalah entiti yang bermatlamat atau melakukan atau memudahkan perbuatan keganasan. Melalui pendekataan ini, fokus adalah pada tindakan atau matlamat sesebuah kumpulan. ‘Tindakan keganasan’ (terrorist act) dihurai dengan panjang lebar dalam Kanun Keseksaan. Sebagai contoh, kumpulan penceroboh Lahad Datu yang menggelarkan diri mereka ‘Angkatan Tentera Kesultanan Sulu’ tidak pernah diwartakan sebagai ‘kumpulan pengganas’ sebelum kejadian berlaku. Namun mengambil kira tindakan keganasan yang dilakukan kumpulan penceroboh itu pada Februari 2013, mahkamah memutuskan bahawa kumpulan tersebut adalah ‘kumpulan pengganas’. Pendekatan begini bagaimana pun hanya bersesuaian apabila peristiwa keganasan telah berlaku, namun agak sukar digunakan untuk tujuan pencegahan keganasan.

Bagi kaedah kedua, penentuan status ‘kumpulan pengganas’ adalah melalui penwartaan sebagai ‘entiti ditentukan’ di bawah Akta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Antara contoh adalah Jemaah Islamiyah, Gerakan Islam Turkistan Timur, Abu Sayyaf, Hizbullah, Militan Houthi dan Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

Skop Kesalahan Mengagungkan

Tidak mudah untuk menentukan samada sesuatu perbuatan atau kenyataan itu wajar dianggap mengagungkan keganasan. Tiga perkara berikut diutarakan agar diperhalusi bersama. Pertama, batas dan skop tindakan mengagungkan sesuatu tindakan atau kumpulan perlu difahami dengan mengambil kira hak kebebasan bersuara dan berpersatuan di bawah Perkara 10, Perlembagaan Persekutuan. Maka, soalan yang perlu dijawab adalah sejauh mana tindakan mengagungkan itu mengancam keselamatan negara sehingga membolehkan kebebasan asasi disekat atau dikecilkan.

Kedua, penentuan kumpulan pengganas hakikatnya berkait rapat dengan definisi terrorisme atau keganasan, yang gagal disepakati sejagat. Hal ini menjadi lebih rumit dalam membincangkan tentang status pejuang kebebasan. Perjuangan mereka secara dasarnya sah berdasarkan hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) yang diiktiraf oleh undang-undang antarabangsa. Namun pada masa yang sama, kaedah dan taktik yang digunapakai sering menjadi pertikaian.

Maka, kita dapat lihat pelbagai negara mengambil pendirian berbeza, berdasarkan pertimbangan masing-masing. Misalnya, gerakan Hamas dari Palestin, yang dikelaskan sebagai ‘Kumpulan Pengganas’ oleh Kesatuan Eropah, sebagaimana Amerika Syarikat dan Mesir. Namun United Kingdom, Australia, dan New Zealand, hanya mengkelaskan sayap ketenteraan Hamas iaitu Briged Izz ad-Din al-Qassam sebagai ‘pengganas’. Malaysia, sebagaimana Turki dan China tidak mengkelaskan Hamas sebagai organisasi pengganas.

Ketiga, status sesebuah organisasi ‘pengganas’ rata-ratanya berubah mengikut peredaran masa. Sebagai contoh, perayaan memperingati Guy Fawkes yang disambut saban tahun di England pastinya tidak wajar dikelaskan sebagai mengagungkan keganasan. Sedangkan Fawkes, yang cuba meletupkan Parlimen, dilabel sebagai pengganas pada zamannnya. Begitu juga tentang beberapa tokoh yang dulu dilabel sebagai pengganas, seperti Nelson Mandela yang turut dilabel sebagai pengganas. Dalam konteks undang-undang, semakan berkala wajar dibuat terhadap status kumpulan-kumpulan yang telah dikelaskan sebagai pengganas. Fokus perlu diberikan kepada sejauh mana kumpulan ini masih memberi ancaman terhadap orang awam dan negara.

Kesamaran dalam menentukan kesalahan mengagungkan keganasan secara amnya dipengaruhi oleh sifat fenomena terorisme itu sendiri. Pertimbangan dan tindakbalas disarankan perlu bersifat objektif.  Di samping pertimbangan politik dan diplomatik, penumpuan mestilah dihala kepada sejauh mana sesuatu tindakan atau kenyataan itu mendorong orang awam untuk melakukan kekerasan. Bukan semata-mata kepada simbol, perlambangan atau retorik umum yang jauh perkaitannya dengan ancaman keganasan yang sebenar.

 

(*) Penulis adalah penyelidik undang-undang counter-terrorism dan keadilan jenayah di Pusat Pengajian Undang-Undang, Universiti Utara Malaysia (UUM)

https://wordpress.com/read/blogs/102899431/posts/636

 

 

Surat Presiden Pas kepada gerakan Islam: Halang Anwar yang disokong Freemason

1 JANGAN BILA PENGKHIANT1 HADI MAKAN HARTA HARAM1 PENGKHIANAT MESIR

Kemudian setelah Pakatan Harapan berjaya mengubah kerajaan dengan kemenangan mereka dalam pilihanraya, berlaku usaha dalaman untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri oleh DAP, PKR dan AMANAH bagi mengetepikan Tun Mahathir, dengan sokongan Amerika Syarikat, Eropah, Singapura, Zionis dan juga Freemason.

Segala puji bagi Allah yang segala kekuasaan berada di tangan-Nya, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selawat dan salam keatas junjungan besar, pemimpin dan contoh ikutan terbaik kita, Nabi Muhammad s.a.w, yang membawa rahmat dan sinaran cahaya, serta keatas ahli keluarga, para sahabat Baginda, dan sesiapa yang mendapat petunjuknya sehingga hari kiamat.

Malaysia telah terkesan dengan perancangan yang ditinggalkan oleh penjajah British dari sudut isu-isu pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi dan sosial, yang telah diamalkan oleh pihak kerajaan dan para pemimpinnya secara terus-menerus, disamping berhadapan dengan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Meskipun masyarakat beragama Islam adalah golongan majoriti, tetapi keadaan semasa mereka semakin merosot, dalam urusan pembentukan kemasyarakatan dan perancangan kependudukan, disebabkan oleh kesempitan keadaan semasa masyarakat beragama Islam dalam berhadapan dengan masyarakat bukan bumiputra yang bukan beragama Islam.

Pihak penjajah telah menetapkan syarat-syarat kemerdekaan, antaranya mesti menerima kewarganegaraan bagi bangsa bukan bumiputra yang masuk ke negara ini sebagai pekerja dan buruh di bandar-bandar, sedangkan majoriti umat Islam tinggal di luar bandar dengan kekurangan kelengkapan infrastruktur. Kemudian dilaksanakan solusi-solusi yang diimport dari luar lalu dipaksakan keatas umat dalam bentuk ideologi-ideologi sekularisme yang mengakibatkan tidak dapat terbangunnya sebuah kerajaan yang kuat untuk menjaga kedaulatan umat Islam di negara mereka sendiri. Kemudian, (kerajaan itu perlu) berhadapan dengan cabaran-cabaran dalam pentadbiran kerajaan dalam keadaan penguasaan bangsa lain dalam bidang pendidikan dan ekonomi, dan kerajaan juga dilanda dengan isu-isu kerosakan, penyelewengan, rasuah dan lain-lain.

Sesungguhnya rasuah, kerosakan, dan penyelewengan harta negara yang digembar-gemburkan oleh pihak media telah berlaku beberapa dekad di negara ini, bukan hanya pada sesi kepimpinan Najib Razak. Ia adalah kesan daripada penyakit-penyakit yang menimpa kerajaan sebelumnya sejak sekian lama yang membawa kepada kelemahannya. Ia bertambah kritikal sehingga membawa kepada pergelutan politik dalam kalangan pemimpin-pemimpin perompak dalam kalangan anak bangsa yang membawa kepada berpecahnya kaum Muslimin disebabkan perbalahan dalam kerajaan sendiri.

Kemudian kehancuran politik mereka sehingga negara jatuh kepada satu situasi yang amat bahaya dalam Pilihanraya Umum baru-baru ini dengan keputusannya memihak kepada majoriti Non-Muslim dalam pakatan kerajaan (Pakatan Harapan) yang telah mempergunakan Tun Mahathir, Perdana Menteri yang lalu dan juga merupakan seorang ahli politik yang berpengalaman, untuk menjatuhkan Najib Razak.

Beliau telah dipergunakan kerana usia beliau yang telah lanjut dan parti beliau yang lemah. Mereka menjadikan beliau sebagai anak tangga untuk menaiki tampuk pemerintahan secara helah tanpa mengambil kira komposisi majoriti kaum Muslimin dalam negara yang telah meningkat melebihi 69% berbanding kaum minoriti yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, yang mana ia menggalakkan lagi pertelingkahan dalaman.

Selain itu, terdapat juga peluang campurtangan pihak asing yang memusuhi Islam dan kaum Muslimin seperti yang terjadi pada negara-negara Islam lain seperti negara-negara Arab.

Setelah meneliti pengalaman-pengalaman yang lalu berada dalam pakatan dari sudut yang positif dan negatif, PAS telah mengambil pendirian untuk menjadi blok ketiga (Third-Force) tanpa menerima atau bersetuju dengan pelawaan Tun Mahathir untuk menyertai Pakatannya iaitu Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan Najib Razak dan menukar kerajaan baru di bawah pimpinannya setelah kerajaan sebelumnya dijatuhkan. Begitu juga, tanpa menerima atau bersetuju dengan pelawaan Najib Razak dalam Pakatannya iaitu Barisan Nasional di bawah pimpinannya untuk mempertahankan kerajaan sedia ada yang telah memimpin negara berdekad lamanya daripada tentangan berbahaya yang dihadapinya.

Sebab-sebab pendirian kami:

1. Pakatan Harapan: Parti Tun Mahathir, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) yang merupakan parti serpihan UMNO (tulang belakang bagi parti kerajaan) adalah parti yang baru ditubuhkan, secara praktikalnya merupakan sebuah parti yang lemah. Turut bersama adalah parti Anwar Ibrahim (Parti Keadilan Rakyat, PKR) yang merupakan sebuah parti sekular pragmatik yang dianggotai oleh ahli pelbagai kaum dan juga mempunyai pegangan ideologi yang berbeza seperti golongan Melayu Muslim sekular dan juga kelompok bukan Muslim daripada bangsa Cina dan India yang kebanyakan mereka beragama Kristian.

Juga bersama adalah Parti Tindakan Demokratik (DAP) yang mempunyai keanggotaan majoriti Cina yang kebanyakannya beragama Kristian, saki-baki daripada parti komunis yang telah diharamkan dan juga pemikir-pemikir liberal. Bersama mereka juga adalah Parti Amanah Negara (AMANAH) yang berorientasikan Islam liberal-sekular, yang dibentuk oleh Anwar Ibrahim dan juga pimpinan DAP bagi menyaingi populariti PAS khususnya dalam kalangan orang-orang Islam serta bagi memecahkan kesatuan mereka, dengan menghimpunkan golongan pembangkang termasuk membawa masuk kelompok yang tergesa-gesa dan juga opportunis yang telah keluar daripada PAS. Di belakang blok ini adalah sokongan-sokongan daripada luar yang mendapat manfaat dengan keberadaan Anwar dalam blok ini.

Kemudian setelah Pakatan Harapan berjaya mengubah kerajaan dengan kemenangan mereka dalam pilihanraya, berlaku usaha dalaman untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri oleh DAP, PKR dan AMANAH bagi mengetepikan Tun Mahathir, dengan sokongan Amerika Syarikat, Eropah, Singapura, Zionis dan juga Freemason.

Pencalonan Mahathir hanyalah semata-mata untuk melawan Najib dengan menggunakan populariti beliau namun dalam masa yang sama juga, mereka menolak pegangan Tun Mahathir yang mereka kira sebagai terlalu tegas lebih-lebih lagi dalam usaha beliau untuk menolak pendekatan berbaik-baik dengan Barat serta pandangan beliau dalam isu Palestin, Kashmir, Myanmar dan Uighur.

Pakatan Harapan akhirnya berjaya memenangi pilihanraya yang terakhir sebelum ini. PAS telahpun keluar daripada pakatan yang telah disertai daripada tahun 1999 sehingga 2012 disebabkan sikap mereka yang melanggar perjanjian yang berhubungkait dengan prinsip dan juga objektif PAS dalam berkhidmat untuk Islam dan kaum Muslimin.

2. Parti-parti kerajaan (Barisan Nasional) yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC pula berusaha untuk mempertahankan kerajaan pimpinan Najib Razak yang telah banyak membawa dan mewarisi kerosakan sejak era pemerintahan sebelum-sebelum ini seperti rasuah, kelemahan urus tadbir dan pelbagai lagi. PAS pernah berada bersama dalam blok parti-parti ini pada tahun 1973 sehingga 1979. Daripada pengalaman ini, PAS mengetahui akan keburukan-keburukan yang ada dalam Barisan Nasional.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman PAS dalam pakatan dengan pelbagai parti, sama ada parti kerajaan mahupun parti pembangkang, PAS telah mengambil keputusan untuk menubuhkan blok ketiga di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, yang turut disertai oleh parti-parti kecil dan disokong oleh NGO-NGO Islam dan nasional (menggunakan nama Gagasan Sejahtera) yang mempraktikkan politik dengan prinsip kerjasama ke arah kebaikan dan ketakwaan, bukan atas dasar keburukan dan juga permusuhan.

PAS telah pun menyertai Pilihan Raya Umum ke 14 pada tahun 2018 dan berjaya menawan 2 negeri (Kelantan dan Terengganu) dengan majoriti dua pertiga. Manakala majoriti kerusi di negeri-negeri lain pula dimenangi oleh beberapa parti lawan.

Di peringkat parlimen pula PAS berjaya memenangi 18 kerusi parlimen yang menjadikan PAS sebagai sebahagian daripada anggota daripada blok pembangkang dalam parlimen dan dalam masa yang sama juga sebagai parti kerajaan dalam dua buah negeri. Maka tumbanglah kerajaan pusat dan hilanglah segala kekuasannya yang dipimpin oleh Najib Razak dan sekutunya dalam Barisan Nasional. Pakatan Harapan telah menang dan diberikan mandat untuk membentuk kerajaan dan Majlis Kabinet pimpinan Tun Mahathir. Jadi sekarang marilah kita menyentuh pula kepada perkembangan yang telah berlaku selepas peristiwa ini.

Pergelutan dalam Kerajaan Pusat

Pakatan Harapan, parti yang mencalonkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri melalui sokongan majoriti Non-Muslim di peringkat Kerajaan Persekutuan, dan melantik beliau sebagai Perdana Menteri berdasarkan perjanjian sementara yang hanya berlaku secara lisan semata-mata melalui kenyataan media, telah menentukan bahawa Anwar Ibrahim akan diangkat sebagai Perdana Menteri selepas 2 tahun pemerintahan, tanpa persetujuan oleh Tun Mahathir, dimana beliau sendiri menganggap perjanjian tersebut tidak mengikat mana-mana pihak sama ada secara undang-undang mahupun Syarak.

Barisan Nasional (termasuk parti UMNO di dalamnya) berjaya menguasai dua negeri, dan merupakan barisan pembangkang yang memperolehi kerusi yang paling banyak dalam Dewan Rakyat. Beberapa parti dari Sabah dan Sarawak yang majoritinya adalah Muslim telah mengisytiharkan keluar daripada Barisan Nasional dan membuat keputusan untuk tidak juga menyertai Kerajaan Pusat. Kemudian sebilangan parti daripada Sabah yang mempunyai beberapa kerusi Parlimen menyertai Kerajaan Pusat pimpinan Tun Mahathir. Begitu juga beberapa ahli Parlimen daripada UMNO bertindak untuk keluar daripada parti bagi memperkuat kedudukan Tun Mahathir dalam barisan kepimpinan Kerajaan Persekutuan. Setelah itu, beberapa ahli parlimen daripada PKR diketuai oleh Azmin Ali berpecah bagi memberi sokongan penuh kepada Tun Mahathir.

Akan tetapi, jumlah ahli-ahli Parlimen Muslim baik daripada pihak Kerajaan mahupun Pembangkang tidak mencapai majoriti di Parlimen (Dewan Rakyat) secara keseluruhannya. Para intelektual, birokrat, anggota tentera dan polis yang beragama Islam berasa bimbang selepas kemasukan Ahli-ahli Parlimen Non-Muslim dan Muslim Liberal ke dalam Kerajaan yang baharu yang mencuba untuk melemahkan kedudukan Islam, orang Islam dan kaum Bumiputera, dengan cubaan meminda Perlembagaan, mengubah sistem Pembelajaran dan Pengajaran, Media Massa dan sebagainya dalam politik dan ekonomi yang mana telah mengejutkan orang Islam dan mereka melihat bahayanya situasi mereka.

Maka, PAS telah mengambil langkah politik bekerjasama (Taawun) secara jalan damai. PAS telah memilih hubungan dengan Tun Mahathir memandangkan sikap nasionalisya dan semangatnya mempertahankan Islam. Dan PAS menolak kerjasama dengan kumpulan Anwar Ibrahim kerana tidak yakin dengan karakter peribadi dan akhlaknya serta pendirian politik pragmatiknya yang berbahaya.

Dan bersama Anwar Ibrahim adalah AMANAH yang bersifat Islam liberal, dengan bersandarkan pada sokongan dan pendirian kedutaan-kedutaan Barat yang menyokongnya dari segi strategi, media dan kewangan. Kami turut menolak campur tangan asing baik secara total, meskipun pertemuan-pertemuan kami dengan delegasi-delegasi ini yang datang menemui kami untuk cuba membina hubungan dengan bermanis muka, khasnya delegasi Amerika yang mengajak PAS untuk menyertai Pakatan Harapan dan membantu Anwar Ibrahim menumbangkan Tun Mahathir.

Kami telah menemui Tun Mahathir sebaik selepas Pilihanraya Umum untuk memahami situasi yang bahaya pasca-pilihanraya, maka Perdana Menteri Tun Mahathir selepas berbincang dengan kami telah mengusahakan pembaikan kedudukan orang Islam dari dalam Kerajaan dengan bantuan kami, para pembangkang, Ahli-ahli Parlimen Islam dan Non-Muslim yang bersikap sederhana dan yang bekerjasama dengan kami untuk menghadapi perancangan mereka tersebut, yang antaranya adalah untuk meminda Perlembagaan dan sebagainya, yang kemudiannya membawa kepada pertembungan yang sengit, kerana golongan pelampau daripada parti-parti Kerajaan yang menentang dan bersama mereka adalah sokongan Barat melalui Anwar Ibrahim yang cuba menjatuhkan Tun Mahathir daripada tampuk kepimpinan Kerajaan.

Maka, pada tahun lalu, PAS telah menganjurkan Himpunan Penyatuan Ummah secara aman bagi membantah sebarang seruan kepada kesamarataan antara agama, tetapi PAS tidak menolak toleransi antara agama dan kebebasannya. Berdasarkan populariti PAS dalam kalangan rakyat, hampir 2 juta umat Islam telah menyertai himpunan tersebut.

Kemudian PAS mula bekerjasama dengan UMNO bagi membentuk satu perpaduan atas kemaslahatan agama dan negara. Lalu kerjasama perpaduan ini menghasilkan sebuah persepakatan yang dinamakan sebagai Muafakat Nasional dalam blok pembangkang.

Seterusnya, dari pihak kerajaan, Parti Bersatu telah bertanggungjawab untuk mengumpulkan pertubuhan-pertubuhan Melayu dengan kerjasama persatuan-persatuan pelajar, para profesor, ahli-ahli akademik dan tokoh-tokoh pemikir, bagi menganjurkan Kongres Maruah Melayu sebagai platform untuk mengkaji kedudukan semasa masyarakat Melayu muslim.

Pihak penganjur Kongres telah memberikan jemputan khas kepada Muafakat Nasional untuk menghadiri kongres tersebut. Tun Mahathir selaku Perdana Menteri pada ketika itu telah dijemput untuk menyampaikan ucapan perasmian bagi Kongres itu. Kemudian, Kongres telah mengeluarkan resolusi dimana antara lain menyebutkan kepentingan perpaduan sesama masyarakat Melayu Muslim untuk mendepani cabaran-cabaran semasa disamping meraikan hak-hak kenegaraan pelbagai kaum dalam sesebuah negara.

Setelah itu, PAS telah mengambil pendekatan secara aman dan mengelak sebarang bentuk demonstrasi. PAS telah pergi menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong (YDP Agong) yang mengetuai Majlis Raja-raja dimanan anggotanya terdiri dari sultan-sultan bagi setiap negeri berdasarkan kedudukan masing-masing dari sudut perlembagaan, bagi menjelaskan situasi-situasi yang berbahaya serta keperluan negara untuk menukar kerajaan melalui saluran demokrasi menerusi parlimen.

PAS juga telah berjaya mengumpulkan ahli-ahli parlimen yang beragama Islam dari Sabah dan Sarawak serta kaum Bumiputra Non-Muslim bagi mengumpulkan tandatangan (Surat Akuan Berkanun) dalam kalangan ahli-ahli parlimen dengan memperolehi majoriti seramai 133 orang daripada jumlah keseluruhan 222 orang ahli parlimen.

Apabila kami telah menerima majoriti, kami telah meletakkan kepercayaan kepada Tun Mahathir untuk mengetuai kerajaan baru selepas melaksanakan cadangan untuk melepaskan jawatannya daripada kerajaan dan keluar dari Majlis Kabinet kerajaan untuk membentuk kerajaan baru. Maka, YDP Agong telah meminta ikrar secara lisan secara langsung di hadapan beliau seorang demi seorang dari setiap ahli parlimen. Kemudian berlaku Gerakan balas daripada Pakatan Harapan dengan menyokong Tun Mahathir hanya untuk menunjuk-nunjuk sebagai satu bentuk tipu daya daripada kumpulan Anwar Ibrahim, AMANAH, dan DAP.

Mereka telah pergi bertemu Mahathir pada waktu pagi sambil menangis seperti menangisnya adik beradik Yusuf AS setelah mereka menghumban Yusuf AS ke dalam telaga, untuk menyerahkan kepada Mahathir cadangan pembentukan Kerajaan Perpaduan. Sesungguhnya strategi licik ini adalah untuk memecahkan penyatuan kaum Muslimin dengan perkataan yang benar namun yang dikehendaki daripadanya adalah kebatilan!

Kemudian, PAS telah diajak untuk menyertai kerajaan di bawah kepimpinan Mahathir dan kami telah dicalonkan untuk diletakkan di kerusi Timbalan Perdana Menteri dan diletakkan juga untuk menjadi Menteri di beberapa kementerian. Perkara ini semua berlalu secara rahsia.

Gerakan yang digerakkan atas rasuah, rebut-merebut dan ancaman demi ancaman berlaku ke atas semua ahli parlimen bagi mendapatkan sokongan. Rupanya, Tun Mahathir telah terperdaya dengan tipu daya yang sangat licik itu. Kemudian, beliau telah pergi bertemu YDP Agong sambil membawa tandatangan kesemua ahli parlimen secara keseluruhannya. Akan tetapi, sebahagian ahli parlimen telah menarik balik sokongan kepada Tun Mahathir kepada sokongan kepada Anwar Ibrahim.

Maka telah bangkit sejumlah ahli Parlimen beragama Islam menentang tipu daya licik ini secara rahsia dengan mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan orang nombor dua kepada Tun Mahathir dalam partinya untuk menjadi Perdana Menteri dengan memberikan sekali lagi kepada YDP Agong senarai nama ahli parlimen yang menyokong pencalonan ini beserta tandatangan mereka.

Selepas YDP Agong bertemu dengan semua Pemimpin setiap parti untuk mendapatkan sokongan terbanyak, telah jelas kepada YDP Agong setelah melakukan dan melaksanakan setiap proses melalui demokrasi dan mengikut perlembagaan. Maka telah gagal gerakan balas tersebut meskipun dengan campurtangan daripada duta-duta Barat dan para penasihat Freemason dan Zionis.

Maka terbentuklah kabinet kerajaan yang baru, diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan nama Perikatan Nasional, yang majoritinya Muslim. Pakatan ini terdiri daripada beberapa parti komponen iaitu UMNO, PAS, BERSATU, GPS, sebahagian pemimpin PKR, MCA, MIC serta parti komponen daripada Sabah dan Sarawak.

Kemudian, Majlis Kabinet dibentuk tanpa melibatkan individu yang masih didalam perbicaraan mahkamah. Perkara ini dilakukan demi meraih kepercayaan rakyat. Ini lah yang dimaksudkan Islah yang aman tanpa sebarang demonstrasi, dengan sokongan rakyat, para pegawai kerajaan, tentera, polis, dan Majlis Raja-raja.

Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian Alam.

Yang menyayangi kalian,
Abdul Hadi Awang
Presiden, Parti Islam Se-Malaysia
27 Rejab 1441/22 Mac 2020

Surat Presiden Pas kepada gerakan Islam: Halang Anwar yang disokong Freemason

HADI BAPAK PEMBOHONG MAHU MENIPU NEGARA LUAR ?

 

1 HADI PENGGANAS-SAUDI1 PAS RASIS

1 kuda terbaik

HADI BAPAK PEMBOHONG MAHU MENIPU NEGARA LUAR

Gambar di bawah adalah petikan dari Surat Duta Khas PM Malaysia ke Timur Tengah (Presiden Pas) kepada gerakan Islam bertarikh 22 Mac 2020, surat tersebut bertujuan untuk mempertahankan tindakan partinya menebuk atap bersama Azmin dan Muhyiddin, tindakan itu dinamakan – kononnya – حركة الإصلاح gerakan reformasi, bukannya الإنقلاب – kudeta.

Cuma, dalam ruang ini, saya ingin fokus kepada dua pembohongan dan tuduhan besar oleh penulis surat.

1. Beliau berBOHONG apabila menyatakan bahawa proses menamakan Dato’ Sri Anwar sebagai PM8 adalah gerakan ‘pintu belakang’ yang digerakkan dalam PH selepas pilihanraya. [Faktanya menamakan DSAI sebagai PM8 adalah perjanjian antara sesama parti PH yang diumumkan oleh Saifuddin Abdullah – salah seorang pengkhianat].

2. Beliau MEMFITNAH / MENUDUH bahawa usaha menamakan DSAI sebagai PM adalah dengan sokongan/bantuan بمساندة dari pihak Amerika Syarikat, Eropah, Singgapore dan Zionis [ini adalah tuduhan yang jahat bukan hanya kepada PKR, DAP dan Amanah, bahkan terhadap Negara jiran dan pihak antarabangsa yang lain. Sebagai tokoh sepatutnya beliau tidak hanya MENUDUH tanpa bukti !].

Apalagi bahasa yang boleh kita gunakan melainkan dari MEWA ! betul² MEWA !

US RIDZWAN ABU BAKAR

=============================

Nabi SAW lebih membimbangi Ulama Su’ lebih dari Dajjal

Rasulullah SAW bersabda maksudnya :

”Selain daripada Dajjal ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada Dajjal? Lalu ada orang yang bertanya: Apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab: Mereka ialah Ulama Su’ yakni ulama yang jahat”.

(Hadis Riwayat Ahmad daripada Abu Zhar RA dengan sanad yang jaid. Lohat Takhrij Al’Iraqi Alal Ihya 1/95).

Kerana itu, Hujjatu Islam Imam Al-Ghazali mengingatkan;

“Hati-hatilah terhadap tipudaya ulama su’. Sungguh, keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan. Sebab, melalui merekalah syaitan mampu menanggalkan agama dari hati kaum Mukmin. Atas dasar itu, ketika Rasul SAW ditanya tentang sejahat-jahat makhluk, Baginda SAW menjawab, “Ya Allah berilah ampunan.” Baginda SAW mengatakannya sebanyak tiga kali, lalu bersabda, “Mereka adalah ulama sû’”
(Kitab Bidayatul Hidayah). C&P.

Create your website with WordPress.com
Get started