Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

Ramadan dan Kebangkitan Umat Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria, Pengerusi JK Tarbiah Pusat

1 RAMADHAN BRKH

Bagaimana Ramadan membina umat Islam hingga mereka layak menjadi anasir penting untuk kebangkitan umat? Untuk memahami persoalan di atas, kita mesti merujuk kepada sisi sejarah penting sekitar kefardhuan puasa Ramadan.

Bila puasa telah difardhukan? Puasa Ramadan di- fardhukan kepada umat Islam pada 2hb Sya’ban tahun kedua hijrah. Pada bulan yang sama juga telah difardhukan empat
perkara penting iaitu:
1. Fardhu puasa Ramadan.
2. Kewajipan zakat..telah difardhukan di Mekah, tetapi belum ditentukan nisab dsb. Detailnya ditetapkan pada 2 hijrah.
3. Kewajipan perang (qital) ke atas orang Islam setelah ia diizinkan secara umum.
4. Pertukaran qiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah pada
pertengahan bulan Sya’ban tahun 2 hijrah.
Pentingnya empat perkara di atas kerana pada bulan berikutnya iaitu Ramadan tahun ke 2 hijrah akan berlaku peristiwa penting yang memerlukan bekalan, persediaan dan kepri- hatinan terhadap isu tarbiah. Akan berlaku Ghazwah Badar
Kubra iaitu pada 17 Ramadan tahun ke 2 hijrah.
Keempat-empat perkara tersebut penting untuk memper- siapkan tentera muslim yang akan memasuki pertembungan
penentuan antara hak dan batil. Ia adalah 4 elemen yang
disyariatkan untuk membina umat yang berjuang dan akan
memenangi pertarungan ke atas umat yang lain. Umat Islam
mesti memimpin, bukan dipimpin.
Di antaranya ialah puasa Ramadan yang difardhukan itu.
Apa kelebihan bulan Ramadan dalam hal ini? Pada bulan Ramadan ada tiga unsur penting, iaitu tanqiyah (pembersihan), tamayyuz (keunikan) dan tarbiah. Jelasnya ialah membersihkan soff mukmin dari segala kekotoran, memastikan soff mukmin memiliki tamayyuz dari soff-soff yang lain dan men- tarbiah soff mukmin bagi melayakkan umat ini memimpin.
Ramadan bulan ‘Tanqiyah’
Pada bulan Ramadan Allah menguji umat Islam agar nyata siapa yang benar-benar menjadi muslim yang tsabat. Ujian ini akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang dusta da- lam penyaksiannya. Selama sebulan penuh tanpa henti, ruang
keuzuran disempitkan, umat Islam diminta beriltizam dengan perintah puasa dengan sempurna. Siapa yang menentukan uji- an dan proses pembersihan ini? Allah jua yang Maha Mengetahui tentang keperluan manusia. Antaranya keluar dari adat
kebiasaan. Makan, minum dan memenuhi tuntutan hawa naf- su adalah tabiat semulajadi manusia dan tertanam sejak lahir.
Pada bulan Ramadan secara keseluruhan kebiasaan ini mesti berubah….kamu akan berasa lapar, dahaga dan penat, namun kamu juga mesti bersabar. Paling mencabar ialah bagaimana untuk memperolehi hakikat puasa seperti yang Allah kehen- daki seperti yang dinyatakan di dalam hadis berikut:
..“من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أ�ن يدع طعامه رشابه
Maksudnya: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya”.
Ramadan adalah bulan di mana para mukmin diuji dengan detail dan halus. Pada setiap detik dan saat dia akan dinilai dengan nilaian Rabbani. Mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan.
Ramadan bulan ‘Tamayyuz’
Betapa indahnya apabila seorang muslim itu merasai dia berbeza dari orang lain. Keunikan yang dirasai itu kerana dia berpegang kepada Islam yang maha suci. Pada tahun-tahun awal di Madinah, mereka berpuasa asyura’ bersama kaum
Yahudi. Di masa itu puasa itu adalah wajib. Apabila puasa Ramadan diwajibkan,
Nabi s.a.w bersabda: “Siapa yang mahu dia boleh berpuasa (asyura’) dan siapa yang tidak mahu dia boleh tinggalkan; jadilah puasa asyura’ itu sunat.
Nah sekarang puasa Ramadan khusus untuk orang-orang Islam sahaja, maka sudah pasti ia menjadi kemuliaan. Maka kiaskan kepada semua perkara yang menuntut kita berbeza
dari orang lain; cara berfikir, cara berpakaian, cara menilai, akhlak dan sebagainya.
Ramadan bulan ‘Tarbiah’ Tarbiah paling menyerlah dalam bulan Ramadan. Rama- dan mentarbiah kita tunduk secara mutlak kepada kehendak
Allah sekalipun ia bertentangan dengan selera kita. Kepatu- han terhadap perintah Allah wajib. Allah s.w.t berfirman denag maksud: Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan apabila Allah dan RasulNya menetapkan
keputusan mengenai sesuatu perkara (tidaklah harus mer- eka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri menge- nai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah
sesa dengan kesesatan yang jelas nyata. (Al-Ahzab : 36)
Sekian….