Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

Ramadan Bulan Perjuangan

Ramadan Bulan Perjuangan
Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad, Presiden IKRAM
~ رمضان شهر اجلهاد ~

Sekali lagi kita berkesempatan menyambut bulan Ramadan yang penuh barakah pada tahun hijrah1441, seluruh umat Islam berpeluang mendapatkan kebaikan-kebaikan
yang dijanjikan Allah s.w.t sepanjang bulan ini.
Ia merupakan bulan yang sepatutnya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh yang akan mempergandakan ganjaran Allah s.w.t sepuluh kali ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain, selain daripada pembasmian dosa-dosa
lampau apatah lagi terdapat di dalamnya satu malam ( lailatul al-qadar ) yang lebih
baik daripada seribu bulan ( ganjaran amal soleh di da- lamnya dipergandakan lagi
sebanyak 10 X 1,000 bulan ) Lantaran itu umat Islam
dituntut berjuang, berusaha dengan bersungguh-sung- guh sepanjang bulan Rama- dan melipat gandakan amalamal solih, memperbaiki diri dan menyantuni keluarga,
lingkungan dan masyarakat dengan amalan-amalan ke- baikan dan kebajikan agar kita menjadi umat yang bertakwa sebagai balasan Allah s.w.t pada penghujungnya.
Masud Allah s.w.t berfirman:
“ Wahai orang-orang yang beriman, telah di wajibkan keatas kamu ( ibadat ) puasa seperti mana ia telah diwa- jibkan keatas orang-orang yang terdahulu daripada kamu
agar kamu bertaqwa “(Al-Baqarah : 183) Kita semuanya dituntut di dalam bulan Ramadan menun- aikan ibadat puasa wajib sepanjang sebulan, membayar zakat
fitrah untuk diagih-agihkan kepada lapan golongan yang ber- hak terhadapnya, memperbanyakkan sedekah kepada golon- gan-golongan yang memerlukan bantuan sama ada yang jauh atau dekat, memperbanyak membaca dan memahami isi kandungan kitab suci al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan bukubuku yang bermanafaat, melaksanakan sembahyang sunat terawih secara bersendirian atau berjamaah, memperbanyak ibadat tengah malam, qiamullail, berzikir, memuji serta mengagungkan Allah s.w.t, menyediakan juadah dan minuman berbuka puasa kepada golongan yang berpuasa, memperting- katkan amalan dan ibadah sepanjang sepuluh hari terakhir
bulan Ramadan tersebut, beriktikaf di masjid-masjid dan lainlain.
Rasulullah s.a.w menerusi hadisnya menyatakan kepada
kita:
“أ�ولها رمحة أو�وسطها مغفرة و �آخرها عتق من النار”
“ Sepuluh hari pertama bulan Ra- madan merupa- kan hari-hari yang
dipenuhi rahmat, sepuluh hari di-tengah-ten- gahnya merupa- kan hari-hari
yang dipenuhi pengampunan dan sepuluh hari tera- khirnya dipenuhi
janji pembebasan dari api neraka.”
Berdasarkan tuntutan Allah s.w.t ke atas umat sepanjang bulan Ramadan, jelaslah kedudukannya sebagai bulan jihad, bulan memperlipat gandakan amal-amal soleh, memperteguh keazaman memperbaiki diri, memperteguh hubungan dengan
Allah s.wt, mempererat hubungan dengan manusia terutama dengan keluarga terdekat dan yang jauh, golongan-golon- gan yang memerlukan bantuan dan santunan kita, apatah lagi dengan kedatangan hari raya puasa yang hampir-hampir menjelang tiba.
Semoga bulan Ramadan tahun ini akan membebaskan diri kita semua dari semua jenis dosa, belenggu kehidupan, membebaskan ummah seluruh dunia dari semua rintangan
yang menghalangnya mencapai kemajuan, kemuliaan dan ke- menangan dalam sejarah kehidupannya masa kini dan masa hadapan.

Ramadan dan Erti Kemenangan

Ramadan Bulan Perjuangan
Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad, Presiden IKRAM
~ رمضان شهر اجلهاد ~

Ramadan dan Erti Kemenangan

Alhamdulillah segala puji bagi Allah sekelian alam serta salawat dan salam kepada junjungan yang mulia iaitu Nabi Muhammad s.a.w.
Bersyukur kepada Allah kerana Buletin Tarbiatuna yang baru diterbitkan semakin mendapat sam- butan yang sangat menggalakkan daripada ahli IKRAM di seluruh negara meskipun ringkas tetapi padat dengan isi yang bersifat tarbawi . Mungkin ada beberapa kekurangan di dalam terbitan yang lalu. Walau bagaimanapun, Insya Allah kami akan sentiasa berusaha untuk membaiki dan mening- katkan mutu penerbitan di masa akan datang. Kami juga membuka ruang untuk ahli memberikan
komen, pandangan dan juga mengalu-alukan sebarang sumbangan untuk memastikan kesinambun- gan Buletin ini. Kami juga ingin maklumkan bahawa Buletin siri 1-3 boleh dimuat turun melalui laman web IKRAM.
Pada keluaran ini Buletin Tarbiatuna akan memfokuskan kepada tarbiah Ramadan. Tarbiah un- tuk membangunkan sifat rabbani dan perjuangan yang tinggi kepada Allah s.w.t. Ini sesuai dengan makna “Ramadan” bererti membakar, menyengat kerana terik, atau sangat panas. Ramadan juga bermaksud sebagai bulan untuk ‘mengasah’ jiwa, ‘mengasah’ ketajaman fikiran dan kejernihan hati,
sehingga dapat ‘membakar’ sifat-sifat tercela dan ‘lemak-lemak dosa’ yang ada dalam diri kita. Un- tuk kita menghayati makna Ramadan sangat penting untuk kita memahaminya dari perspektif
nama-nama lain yang dinisbahkan kepadanya oleh para ulama di antaranya adalah seperti berikut:
1. Syahr al-Quran (bulan al-Quran), kerana pada bulan inilah al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Selain itu, kitab-kitab suci yang lain: Zabur, Taurat, dan Injil juga diturunkan pada bulan yang sama.
2. Syahr al-Shiyam (bulan wajib berpuasa), kerana hanya Ramadan merupakan bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Dan hanya Ramadan, satu-satunya, nama bulan yang disebut dalam al-Quran. (Al-Baqarah: 185).
3. Syahr al-Tilawah (bulan membaca al-Quran), kerana pada bulan ini Jibril AS menemui Nabi s.a.w untuk melakukan tadarus al-Quran bersama Nabi dari awal hingga akhir.
4. Syahr al-Rahmah (bulan penuh limpah dan rahmat dari Allah s.w.t), kerana Allah menurunk- an berbagai rahmat yang tidak dijumpai di luar Ramadan. Pintu-pintu kebaikan yang mengan- tarkan kepada syurga dibuka seluas-luasnya.
5. Syahr al-Najat (bulan pembebasan dari siksa neraka). Allah menjanjikan pengampunan do- sa-dosa dan pembebasan diri daripada siksa api neraka bagi yang berpuasa kerana iman dan semata-mata mengharap redha-Nya.
6. Syahr al-Juud (bulan kedermawanan), kerana bulan ini umat Islam dianjurkan banyak ber- sedekah, terutama untuk meringankan beban fakir dan miskin. Nabi s.a.w memberi teladan
terbaik sebagai orang yang paling dermawan pada bulan suci.
7. Syahr al-Shabr (bulan kesabaran), kerana puasa melatih seseorang untuk bersikap dan berper- ilaku sabar, berjiwa besar, dan tahan ujian.
8. Syahr Allah (bulan Allah), kerana di dalamnya Allah melipatgandakan pahala bagi orang berpuasa.
Alhamdulillah ikhwah dan akhawat daripada nama-nama tersebut dapatlah difahami bahawa bu- lan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan makna menuju kepada kemenangan. Kemenangan setelah sebulan kita berhadapan dengan pelbagai ujian dan rintangan untuk meraih keuntungan yang berlipat ganda yang disediakan oleh Allah.
Akhirnya kita akan bertemu dengan hari raya Eidulfitri yang dinamakan sebagai Syahr al-’Id (bulan yang berakhir dengan hari raya) yang bermaksud kembali kepada fitrah, kembali kepa- da kesucian agama yang benar, hari di mana kita memperolehi keampunan dan keredhaan dari Allah s.w.t sehingga kita mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah menikmati keindahan syurgaN- ya. Inilah hakikat Eidulfitri yang mengisyaratkan adanya upaya manusia untuk kembali ke pangkuan Tuhannya iaitu Allah s.w.t itu sendiri. Kembali kepada Tuhan dalam keadaan putih
bersih setelah melakukan taubat nasuha.
Mudah-mudahan dengan tarbiah Ramadan ini akan mengerakkan ikhwah dan akhawat untuk terus bergiat aktif bersama gerakan dakwah dan tarbiah yang kita kasihi ini.
Wallahua’lam.
Editor