Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

ETIKA KEWARTAWANAN MALAYSIA & PRINSIP-PRINSIP UTAMA

1 A K ARAK1 A K HARAM1 PEROMPAK UMNO

ETIKA KEWARTAWANAN MALAYSIA
PRINSIP-PRINSIP UTAMA
Bahawasanya wartawan Malaysia adalah mendukung prinsip-prinsip Rukun Negara dan cita-cita nasional yang terkandung didalamnya;
Menyedari peranannya untuk memberi sumbangan kepada proses membina negara;
Menyedari kewajipannya untuk memberi sepenuh sumbangan pada memupuk keharmonian antara kaum dan perpaduan nasional;
Menyedari peri bahaya komunisme, perkauman dan ketaksuban agama kepada kestabilan dan keselamatan negara;
Menyedari pentingnya masyarakat liberal, toleran, demokratis dan peranan tradisi kewartawanan bebas dan tanggungjawab yang berkhidmat untuk rakyat dengan melaporkan fakta-fakta yang benar tanpa rasa takut dan berat sebelah;
Menyedari bahawa kewartawanan yang amanah adalah suatu aset kepada negara;
Menyedari bahawa tiada sebarang sekatan boleh diadakan bagi penyertaan seseorang dalam profesion wartawan;
Menyedari kewajipan kaum wartawan untuk memberi sumbangan kepada penggubalan sesuatu dasar negara;
Maka dengan ini berpandukan kepada Etika Kewartawanan Malaysia yang berikut:
1. Tugas utama wartawan adalah melaporkan kebenaran dan menghormati hak orang ramai untuk mendapat maklumat yang benar;
2. Dalam melaksanakan tugas ini dia menghayati kebebasan memungut dan menyiarkan berita secara jujur serta berhak membuat ulasan dan kritik yang saksama;
3. Wartawan hendaklah menggunakan cara yang wajar untuk mendapatkan berita, gambar/filem dan dokumen;
4. Sebarang maklumat tersiar yang didapati tidak benar hendaklah diperbetulkan;
5. Wartawan hendaklah menghormati kerahsiaan sumber berita;
6. Wartawan hendaklah berbudi pekerti ketika menjalankan tugas dan mengelakkan diri daripada plagiarisme dan hasutan, tuduhan tidak berasas serta rasuah dalam apa bentuk sekalipun;
7. Wartawan hendaklah menghindari siaran berita rencana yang bersifat perkauman, melampau dan bertentangan dengan tatasusila masyarakat majmuk Malaysia;
8. Wartawan hendaklah memahami undang-undang dan peraturan negara yang berkaitan secara langsung dengan profesion mereka. C&P.